egmontlegatet

To forskerspirer deler årets Egmont Legat

15.06.2016

Ph.d.-studerende Maja Nyström-Hansen og Nadja Marie Mariager har fået Egmont Fondens I.C. Petersens legat. Legatet er på 100.000 kr. og de to ph.d.-studerende får hver 50.000 kr. 

Legatet går helt tilbage til fondens etablering i 1920 og har til formål at støtte forskning, der kan styrke udsatte børn og unges muligheder for at få et godt liv. Og det er også fokus i både Maja Nyström-Hansens og Nadja Marie Mariagers forskningsarbejde. 

Maja Nyström-Hansens ph.d.-projekt undersøger, hvordan behandlingen af traumatiserede nybagte mødre kan gøres bedre, så traumet ikke overføres til det nyfødte barn. Med legatet får Maja mulighed for at tage et forskningsophold på Harvard Medical School, hvor hun kommer til at arbejde sammen med nogle af de største forskere inden for hendes forskningsfelt. 

”Forhåbentligt vil opholdet og det, at jeg får sparring fra nogle af de bedste på feltet kvalificere min forskning. Jeg håber, at det kan bidrage til, at vi får mere viden om, hvilken betydning traumer har for den nybagte mors evne til at være mor – så vi fremadrettet kan blive bedre til at forebygge og sætte ind – og hermed minimere videreførsel af traume fra generation til generation,” siger Maja Nyström-Hansen. 

Nadja Marie Mariagers ph.d.-projekt forsøger at skabe ny viden om, hvad der sker i hjernen på unge mennesker i forbindelse med læringsprocesser. Hvorfor går unge mennesker mere op i venner og fester end i at lære? Med legatet får Nadja Marie mulighed for at et forskningsophold på University of California i San Diego, hvor hun kan få sat sin forskning i neurologi og læring i en international kontekst.

Egmont Fonden har tradition for at støtte forskning og udvikling af ny viden, som har til hensigt at øge trivslen og livsdueligheden hos de børn og unge, som står med ringere livsmuligheder end mange af deres jævnaldrende. Viden er en væsentlig del af Egmont Fondens DNA og en væsentlig drivkraft i fondens arbejde med at hjælpe socialt udsatte børn og unge. Legatet skal muliggøre, at begge ph.d.-studerende får mulighed for at tage ud i verden og få kvalificeret deres forskningsprojekter.  

”Vi er meget glade for at kunne sende to forskerspirer ud i verden med det formål at skabe ny viden, som på sigt kan hjælpe til at gøre en forskel for udsatte børn og unge,” siger Koncernchef i Egmont, Steffen Kragh.

Legatet uddeles i samarbejde med Danmark-Amerika Fondet og blev overrakt ved Danmark-Amerika Fondets årsmøde i Danske Banks Kuppelsal torsdag den 16. juni.