Forældre starter også i skole

Forældre starter også i skole

19.08.2019

Der er stort potentiale i, at dagtilbud og skoler styrker samarbejdet med forældre til børn, der starter i skole. Især samarbejdet med familier i udsatte positioner kan styrkes. Tydelighed og tryghed er nøgleord.

Skolestart er ikke bare en stor begivenhed og starten på en ny livsfase for børn, der starter i skole. Også for mange forældre er det en omvæltning, og de har ofte brug for hjælp til deres nye rolle for at kunne støtte deres barn i skolestarten.

Det vurderer tre eksperter på området. Én af dem er docent på Linnéuniversitetet i Kalmar Helena Ackesjö, der forsker i overgang fra børnehave til skole:

"Det er en stor ting for forældre, når deres barn starter i skole – især når det er et forældrepars første barn. Det ændrer deres identitet som omsorgsgivere og giver dem et nyt ansvar. Om forældre føler sig tilpas i denne omstilling, er med til at afgøre, om overgangen til skole bliver en succes for deres barn, viser forskningen".

Det giver derfor dyb mening at prioritere forældresamarbejde meget højt, når dagtilbud og skoler forbereder skolestart, fastslår den svenske forsker. Men i praksis bliver forældrene ofte ikke prioriteret, vurderer Helena Ackesjö.

"God skolestart for barnet kræver forberedelse på tre niveauer: barnet selv, fagprofessionelle og forældrene. Alle tre niveauer skal fungere lige godt, men ofte glemmer man forældrene. Ofte er fokus på at forberede barnet, mens forældre måske end ikke har haft mulighed for at besøge skolen og møde barnets kommende lærere inden skolestarten. Risikoen er, at forældre står tilbage med vigtige ubesvarede spørgsmål".

Helene Ackesjö ser stort behov for, at skolen også ser skolestarten fra forældrenes perspektiv: Hvilke aktiviteter har skolen for forældre i forbindelse med skolestarten? Og hvor velforberedte bliver forældrene egentlig ved at deltage i ek- sempelvis de forældremøder, som skolen afholder? Studier viser, at forældre tilgår deres første barns skolestart ud fra deres egne erfaringer med skole og skolestart – og dermed vidt forskelligt. Nogle forældre taler om deres barn som ”så klar til at lære noget”, andre er bange for, om nogen i skolen mon vil se og hjælpe deres barn.

Brug for tydeligere signaler fra skolen 
Der er brug for større tydelighed i dialogen med forældre om, hvad det indebærer, at deres barn starter i skole, vurderer Jan Sejersdahl Kirkegaard, chef for PPR og Specialpædagogik i Aarhus Kommune:

"Det er vigtigt at være grundige med at inddrage forældre ved overgangen til skole, især forældre i udsatte positioner. Det er ikke spor let, og ingen har fundet guldløsningen, men jeg tror, at kommune, skole og børnehave skal turde sige ligeud, hvordan de forventer, at forældrene skal deltage og åbent fremlægge deres pædagogiske holdninger".

Skolen skal sige klart til forældrene, hvilket samarbejde der forventes i hverdagen. Lærere og skoleledelse kan hjælpe forældrene til at forstå, hvad de helt konkret skal gøre, fx hvilke arrangementer de skal være med til, og hvad de ikke behøver. Eksempelvis kan skolen klart markere, at godt forældreskab til et nyt skolebarn ikke kræver ryste-forældre-sammen-fester uden børn, da det kræver tid og sociale kompetencer, som ikke alle forældre har i samme mål.

"Rummelige og robuste børnefællesskaber kræver, at forældregruppen er enige om en række værdier og principper. Det kan skolen støtte forældregruppen i ved selv at være meget klar i mælet. Det vil være til stor gavn for især forældre i udsatte positioner, men også for alle andre", siger Jan Sejersdahl Kirkegaard.