gg

Forældre-opbakning skal gøre børn uddannelsesparate

14.05.2018

Børn og unge, der gennemgår intensive læringsforløb for at blive uddannelsesparate, skal have bedre opbakning hjemmefra. Ny indsats skal klæde forældre på, så de faglige fremskridt kan fastholdes.

Signifikant fremgang i elevernes præstationer i de tre faglige test. Sådan lyder en del af den evaluering fra Epinion af de såkaldte Læringslokomotiver, som er lokale turboforløb for unge, der er i risiko for ikke at blive erklærede uddannelsesparate. 

Men de unges faglige fremskridt skal fastholdes – og det kræver opbakning derhjemme. Derfor har Ungdomsskoleforeningen med støtte fra Egmont Fonden koblet en såkaldt forældrekupé på de succesfulde Læringslokomotiver, som kører på ungdomsskoler over hele landet.

”Forældrene giver klart udtryk for gerne at ville støtte op om udviklingen derhjemme. Den nye forældrekupé skal indddrage dem i de læringsmetoder, der bliver brugt på Læringsmokotivet, og på den måde give dem redskaber til, hvordan de kan støtte barnets læring,” siger Hanne Kirk, programleder for Læringslokomotivet. 

Forældre skal dele erfaringer

Rikke Ingemann Nielsen er mor til Liva, som har deltaget i Læringslokomotivet i regi af Københavns Kommunes Ungdomsskole. Hun er ikke i tvivl om, at forældreinddragelse er den helt rigtige vej at gå: 

"Som forældre står vi på sidelinjen uden at vide ret meget om, hvad børnene laver. Jeg ville gerne deltage for at kunne hjælpe og støtte min datter i sådan er forløb,” siger hun. 

Med den nye indsats vil forældre blive inddraget i flere møder før, under og efter læringscampen med henblik på at kunne føre læringsmetoderne videre i hjemmet og fastholde den nye læring. Derudover får forældrene mulighed for at blive en del af et netværk med andre forældre til børn på Læringslokomotivet.

Flere skal gøres klar

Andelen af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er stigende. I skoleåret 16/17 er det ifølge tal fra Undervisningsministeriet hele 28% af eleverne i 8.klasse og 18% af eleverne i 9.klasse, der vurderes ikke-parate til en ungdomsuddannelse. 

Egmont Fonden har givet 1,3 millioner til projektet, og direktør Henriette Christiansen håber, at indsatsen kan bidrage til, at flere unge i risiko for ikke at blive eklæret uddannelsesparate på sigt kan få en ungdomsuddannelse:

”Problemet med manglende uddannelsesparathed er stort. Vi er glade for at kunne være med til at afprøve nye metoder, der kan øge uddannelsesparatheden hos unge. Metoder, der både inddrager børn og forældre. Hos Egmont Fonden mener vi nemlig, at det er afgørende, at forældrene støttes i at bakke om deres børns skolegang,” siger Henriette Christiansen.

Evalueringen fra Epinion viser også, at de unges sociale- og personlige kompetencer forbedres på Læringslokomotivet, hvilket også gør sig gældende på områder som vedholdenhed, selvindsigt, selvtillid, nysgerrighed og motivation.

For yderligere oplysninger kontakt:

Programleder Hanne Kirk, hk@ungdomsskoleforeningen.dk, 21 47 11 49

Kommunikationschef Marie Andergren, maa@egmontfonden.dk, 24 91 56 52