skilsmisse

Familieforløb skal hjælpe børn af skilte forældre med at blive hørt

12.03.2015

Med støtte til projektet “Børn i Retten” samarbejder Egmont Fonden med de nordsjællandske retter om at skabe bedre vilkår for børn, hvis forældre slås i retten.

Alt for mange børn kommer i klemme mellem mor og far, når forældrene skal skilles og skændes i retten, og det kan have alvorlige konsekvenser for børnenes trivsel. Formålet med projekt ”Børn i Retten”, som Egmont Fonden har støttet med 4,2 mio. kroner, er derfor at finde frem til en ny og bedre måde at håndtere forældres stridigheder om fælles børn i retten.

Fokus på barnets behov
Projekt Børn i Retten er et samarbejde mellem Egmont Fonden og de nordsjællandske retter, der siden 2007 har gjort sig gode erfaringer med at have barnets behov i centrum, når forældrene strides om fx bopæl eller forældreyndighed.

”Vi ved fra forskningen, at børnenes trivsel bliver påvirket meget negativt at forældrenes konflikt. Derfor er det særdeles vigtigt, at især retterne, hvor højkonfliktsagerne typisk ender, er opmærksomme på at sætte fokus på børnenes behov,” siger Henriette Christiansen, som er direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration.

Børnesagkyndige med til at skabe forlig
Retterne i Nordsjælland har blandt andet gode erfaringer med at inddrage børnesagkyndige i behandlingen af forældreansvarssager i retten. Den børnesagkyndiges rolle er at deltage i retsmøderne og hjælpe forældrene med at se konflikten med barnets øjne. Og erfaringerne fra retterne i Nordsjælland tyder på, at det virker: I mange tilfælde lykkes det for forældrene med hjælp fra den børnesagkyndige, deres advokater og dommeren at indgå forlig.

Erfaringer skal dokumenteres og spredes
I andre kommuner behandles sager om forældreansvar ganske anderledes. Og derfor handler en del af projekt Børn i Retten om at dokumentere erfaringerne.

”Med projektet  forventer vi at få dokumenteret og spredt de gode erfaringer fra retterne i Nordsjælland, så også andre kan få gavn af dem. Ikke mindst de børn, det hele handler om,” slutter Henriette Christiansen.

Fakta om Børn i Retten
Børn i retten handler om at finde frem til nye og bedre måder at håndtere forældres stridigheder om børn i retten. Projektet tager udgangspunkt i de gode erfaringer med børnesagkyndige fra Retterne i Nordsjælland, bygger videre på dem og udvikler nye modeller med familieforløb, der blandt andet består af familiesamtaler med psykologer, deltagelse i workshopdage for forældre og børnegrupper for de børn, som er involveret i skilsmissen.

Forløbene bliver i første omgang tilbudt til 70 tilfældigt udvalgte familier og skal hjælpe forældrene til at flytte fokus fra egne behov og konflikter til barnets behov. Egmont Fonden støtter Børn i retten med 4.219.500 mio. kroner.

Skilsmisse i tal

­– I 2013 var der 18.872 skilsmisser i Danmark

– I 2013 blev 2441 sager om samvær mellem forældre og børn afgjort i retten

– En tredjedel af alle børn vokser op i brudte familier