ER2021 fællesskab
Illustration: Rasmus Meisler

Et læringsfællesskab uden økonomiske barrierer

12.12.2021

Viby Skole har valgt at skrue kraftigt ned for elevernes egenbetaling, og ture for eleverne er fortrinsvis lokale og billige. Samtlige elever har en skolecomputer, og skolen stræber løbende efter at leve op til sin værdi om at være et fællesskab for alle.

Økonomi må ikke ekskludere nogen elever fra skolens sociale og lærende fællesskaber. Det er centralt i kulturen på Viby Skole i Aarhus, og det viser sig i både ord og handling i skolens hverdag, forklarer Dorte Marianne Jensen. Hun er leder af skolen, der ligger i det vestlige Aarhus og har elever fra både økonomisk ressourcestærke og decideret fattige familier:

"Nogle af vores elever bliver kørt i skole i Tesla. Andre har hverken cykel eller forældre med bil, og fordi vi er en skole, som dyrker fællesskabet, gør vi en masse for, at alle elever har samme adgang til fællesskabet uanset økonomien i hjemmet".

KLASSEKASSEN BETALER
Skolen har ikke særskilt fokus på elevernes økonomi, men det er dybt forankret i skolens kultur at bestræbe sig på at skabe reelt lige adgang til alt for alle elever uanset sociale forskelle, forklarer skolelederen. Det gælder såvel skole- redskaber som faglige og sociale aktiviteter – uanset om disse foregår på skolen, i forbindelse med skolen eller ved arrangementer, som forældre står for.

Der er blandt andet skruet kraftigt ned for elevernes egenbetaling, og når en klasseaktivitet kræver elevbetaling, betaler klassekassen som regel, fortæller skolelederen:

"Enten betaler skolen, eller også betaler klassernes egen kasse, så det enkelte barn ikke skal have penge med hjemmefra. Ingen elever skal opleve, at de ikke har råd til at deltage i fællesskabets aktiviteter", siger Dorte Marianne Jensen.

Midlerne i klassekasserne kommer fra forældrebetaling, men skolens lærere kender de familier, som ikke kan betale ind til klassekassen, og sørger for, at familien ikke får rykkere. At bruge klassekassen sådan er en smidig løsning, der stiller alle lige uden at udstille nogen, vurderer hun.

LÅNECYKLER OG LEJRTURE
Når klasser tager på tur i undervisningen, sker det ofte på cykel, og elever uden cykel får af deres lærer tilbud om at låne en cykel af skolen. Skolen afholder ikke længere lejrskolerejser, men i nogle valgfag indgår overnatning, som er uden egenbetaling. Det foregår typisk lige uden for Aarhus, så lærerne kan deltage i løbet af dagen, og forældrene kan overnatte med børnene.

"På den måde er det er billigere for skolen, og egenbetalingen bliver ikke så stor for familierne. Hvis en familie alligevel ikke kan betale, så tilbyder klassekassen at gøre det", fortæller skolelederen.

Der er også forældrearrangerede ture. De kan foregå i nærområdet, men der er også klasser, som har været i København og Berlin. Også her søges altid gode og billige overnatninger og aktiviteter, forklarer skolebestyrelsesformand på Viby Skole, Gitte Frederiksen Vahl.

SAMME SKOLECOMPUTER TIL ALLE
På linje med de øvrige folkeskoler i Aarhus Kommune stiller Viby Skole også skolecomputere til rådighed for alle elever fra 2. klasse. At alle nu har en computer, gavner både læring og trivsel hos de af skolens elever, som ikke råder over deres egen computer, vurderer Dorte Marianne Jensen:

"I mange år skulle vores elever selv have computer med, og det betød, at visse elever ikke havde en computer til rådighed i undervisningen. Det svarer lidt til altid at mangle et pennalhus eller de rette bøger. Skolecomputeren stiller alle lige i undervisningen".

Ved eksaminer er skolecomputeren det obligatoriske arbejdsredskab. Derfor giver det, ifølge skolelederen ”utrolig god mening”, at alle har det samme udstyr til rådighed. Så er alle også langt mere fortrolige med det udstyr, de skal bruge i eksamenssituationen, pointerer hun.

EN FORTÆLLING OM FÆLLESSKAB
Som skoleleder arbejder hun meget aktivt for, at alle både lærere, elever og forældre er med på skolens bærende værdi: at fællesskabet er det vigtigste.

"Jeg kommunikerer rigtigt meget den fortælling, at Viby Skole er et fællesskab, hvor alle bidrager det bedste, de kan. Og når nogen ikke kan bidrage – eksempelvis økonomisk – så er det os allesammen, der har til opgave at finde løsninger".

At skabe et rummeligt fællesskab er den røde tråd – både i den løbende dialog med elever og forældre og fx i den ugentlige nyhedsmail, hun udsender.

"Op til jul minder jeg eksempelvis forældrene om, at der er mange måder at holde jul på, og jeg forklarer, hvorfor vores skole prioriterer at skabe værdi for vores børn, ved at de bidrager til at skabe værdi for andre. Vi vil fx hellere samarbejde med organisationer, der giver til børn i nød, end at vores elever skal købe nissegaver til hinanden. Vores fokus er det mellemmenneskelige, ikke det materielle", understreger Dorte Marianne Jensen.

Skolebestyrelsesformand Gitte Frederiksen Vahl oplever, at der også blandt forældrene på skolen er generel opmærksomhed på, at skolens fællesskaber skal være for alle, og at egenbetalingen til fx forældreorganiserede arrangementer skal være på et meget beskedent niveau. Men hun er åben for, at skolebestyrelsen kan gøre mere:

"Skolebestyrelsen har stærkt fokus på at skabe en skole med plads til alle, men vi har ikke hidtil haft særskilt fokus på, om vi har elever og familier, som oplever, at økonomi ekskluderer dem fra de fællesskaber, som forældrekredsen har indflydelse på. Vi ved det faktisk ikke. Det er et vigtigt emne, som jeg tænker, at vi skal have med i arbejdet fremover".

Viby Skoles indsatser
Viby Skole er en af de skoler, der har sat fokus på, hvad familiernes økonomi kan betyde for fællesskabet. Blandt skolens initiativer kan nævnes:

  • Der er skruet ned for den direkte egenbetaling til aktiviteter i skoleregi. Skolen eller klassekassen betaler.

  • Rejser og ekskursioner er som hovedregel lokale og billige.

  • Alle elever får den samme skolecomputer (som en del af kommunens indsats).

  • Der er et stærkt ledelsesfokus på at gøre skolen til et fællesskab for alle – uanset økonomisk formåen.

Hent Egmont Rapporten 2021: "SMÅ KÅR - børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom" her.