Egmont Fonden_ordblindhed

Esbjerg Kommune

Ordblinde klarer sig dårligere end andre unge i uddannelsessystemet: De får lavere karakterer i alle fag, og færre gennemfører en ungdomsuddannelse.

Formålet

Esbjerg Kommune vil udvikle og implementere en helhedsorienteret indsats, som skal sikre, at alle ordblinde børn i Esbjerg Kommune klarer sig bedst muligt i skolen og får den støtte, som de har behov for.

Gå til Esbjerg Kommune.

Tidlig opsporing og støtte

Alle ordblinde er på kort sigt blevet opsporet så tidligt som muligt og modtager støtte både i skolen og derhjemme.

Mindre karakterforskelle

På lang sigt forventes karakterforskellene i grundskolen mellem ordblinde børn og andre børn at være reduceret.

Ordblindhed

Indsatsområde

5,7 mio. kr.

Beløb

2019-2022

Periode

Aktiviteter

Esbjerg Kommune har ca. 12.000 elever i folkeskolen, heraf er 5,6 % af børnene konstateret ordblinde. Esbjerg Kommune vil opbygge en kommunal støttefunktion ved at ansætte ordblindekonsulenter, som er tilknyttet alle skoler i kommunen.

Støttefunktionen skal udvikle redskaber, didaktik og undervisningsprogrammer, der skal fremme læringsmiljøet både i skolen og hjemmet og i dagtilbuddene for de ordblinde børn. Det drejer sig bl.a. om:

  • 8-ugers forløb for børnene: Når børnene er nyligt testet ordblinde, tilbydes de i udgangspunktet et kursus på 8 uger med fokus på IT-redskaber og strategier til ordafkodning.
  • Et årligt 1-uges forløb: Dette forløb har som mål at opdatere, træne og vejlede det ordblinde barn i sine kompenserende redskaber og læringsstrategier.
  • Forældrekurser: Ved barnets deltagelse på 8-ugers kurset afholdes der tre aftenkurser for forældrene.
Tidlig opsporing
Bedre støtte til ordblinde
Forældrekompetencer

Tidlig opsporing

Vi støtter ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune, fordi alle ordblinde skal opspores – så tidligt som muligt.

Bedre støtte til ordblinde

Vi støtter støttefunktionen i Esbjerg Kommune, fordi der er behov for at udvikle nye måder at organisere kommunernes støtte til ordblinde.

Forældrekompetencer

Vi støtter støttefunktionen i Esbjerg Kommune for at klæde forældre til ordblinde bedre på til at støtte rigtigt.

Vil du vide mere?

Egmont Fonden_ordblindhed

Støtteindsatsen i Esbjerg Kommune er en donation

Størstedelen af vores støtte uddeles som donationer til indsatser af større eller mindre karakter.

Gå til Donationer