ER2021 Rose
Foto: Tomas Bertelsen

En opvækst i økonomisk fattigdom forringer børn og unges muligheder for at trives og klare sig godt i skolen

12.12.2021

En barndom i økonomisk fattigdom sætter negative spor ift. trivsel, skole og uddannelse og medvirker til at skabe ”udenforskab”, viser Egmont Rapporten 2021. Egmont Fonden øremærker op til 100 mio. kr. i direkte støtte til familier med akut behov og bidrager desuden med mere langvarig støtte, dagsordensættelse og netværk for at reducere de negative konsekvenser af fattigdom for børn og unge.

Ca. 68.000 danske børn og unge vokser op i økonomisk fattigdom. At fødes ind i fattigdom forringer børns muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse, men også for at trives og klare sig godt i skolen.

Den økonomiske fattigdom står sjældent alene. Den følges ofte af sociale udfordringer, så som at børn og unge fra fattige familier holdes udenfor på bagrund af fattigdommen. Det viser helt nye undersøgelser, som Rambøll og Maple har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2021 ”SMÅ KÅR – børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom”. Hent rapporten her.

Rambøll har undersøgt betydningen af en opvækst i økonomisk fattigdom blandt samtlige børn, der er født i perioden 1989 til 2020. Undersøgelsen giver for første gang viden om, at uanset om børn fødes ind i fattigdom eller oplever fattigdom på et senere tidspunkt i barndommen, så sætter fattigdommen langvarige, negative spor ift. trivsel, skole og uddannelse. Børnene opnår fx lavere resultater i de nationale test i grundskolen, trives dårligere, får dårligere afgangskarakterer i dansk og matematik, og de påbegynder i mindre grad en ungdomsuddannelse end ikke-fattige børn og unge. 

Knap 3 ud af 10 børn, som fødes ind i fattigdom, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år – for de ikkefattige jævnaldrende er det 18 pct.

Det er ikke rimeligt, mener Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden:

”Med afsæt i Egmont Fondens sociale indignation kan og bør vi ikke sidde børnene og de unges støttebehov overhørig. Børn og unge, som vokser op i økonomisk fattigdom, oplever læringsulighed og har stor risiko for frafald fra uddannelse. Vi skal blive bedre til at hjælpe dem både her og nu og på længere sigt. For en opvækst i fattigdom kan følge én hele livet.”

At stå uden for fællesskabet
At vokse op i økonomisk fattigdom kan gøre det sværere for børn og unge at blive en del af børnefællesskaberne i både skolen og fritidslivet. Mange savner aktiviteter i hverdagen og bekymrer sig om familiens økonomi. Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Maple har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2021.

Undersøgelsen kaster bl.a. lys over, hvor ekskluderende det kan være for et barn at vokse op i en familie, der ikke har de samme økonomiske muligheder som andre børn. Særligt oplevelsen af at stå på kanten af eller uden for børne- og ungefællesskaberne i skolen og i fritidslivet påvirker børn og unge, der vokser op i økonomisk fattigdom.

”Jeg var nødt til at sige, at jeg ikke kunne komme med (til arrangementer med sin klasse, red.) og fandt på undskyldninger over for lærere og kammerater. Jeg kunne ikke lide at fortælle, at vi er sådan en familie, der ikke har ret mange penge, og jeg syntes ikke, det kom andre ved. Så jeg løj og sagde, at jeg skulle noget andet, og når kammeraterne så spurgte til dét, føltes det dobbelt ubehageligt”, fortæller 16-årige Rose, deltager i Egmont Fondens ungepanel.

Sammen med 12 unge i alderen 12 til 17 år fra Egmont Fondens ungepaneler giver hun en række råd til, hvordan konsekvenserne af økonomisk fattigdom for børn og unge kan mindskes i skolen, i fritiden og i ungdomslivet generelt. Et af budskaberne er, at ingen børn og unge skal holdes udenfor på grund af økonomisk fattigdom. Læs alle gode råd fra Egmont Fondens ungepaneler her.

Behov for en øget indsats
Egmont Fonden vil bidrage til bedre trivsel og læring for børn og unge, der vokser op i økonomisk fattigdom, ved at afhjælpe de negative konsekvenser af fattigdommen både her og nu og på længere sigt. Egmont Fonden sætter klare mål for, hvordan den vil bidrage til at reducere de negative konsekvenser af fattigdom for børn og unge:

 • Alle børn har de nødvendige redskaber, som de skal bruge for at lære i skolen
 • Alle børn har minderige oplevelser med deres nære relationer
 • Alle børn går til en fritidsaktivitet, som de selv er med til at vælge
 • Alle børn er en del af børnefællesskabet i dagtilbud og skole
 • Alle unge har mulighed for et fritidsjob.

Egmont Fonden øremærker op til 100 mio. kr. i direkte støtte til familier med akut støttebehov. Pengene udmøntes gennem programmet En Håndsrækning, hvor støtten uddeles gennem en række udvalgte partnerorganisationer, som supplerer den med langvarig støtte. Det er en markant forøgelse af fondens direkte støtte til enkeltpersoner. Til sammenligning uddelte Egmont Fonden ca. 64 mio. kr. gennem En Håndsrækning i perioden 2017-21.

Egmont Fonden ønsker også at bidrage med mere langvarig støtte til målgruppen af børn og unge i økonomisk fattigdom i de kommende år. Det kan fx ske gennem større partnerskaber og ved at støtte konkrete og nytænkende indsatser for at reducere ”udenforskabet”.

Egmont Fonden appellerer til, at mange forskellige både offentlige og private aktører tager et medansvar for at reducere de negative konsekvenser af en barndom i fattigdom og vil derfor i de kommende år fortsætte med at sætte emnet på dagsordenen og bidrage til samarbejde mellem aktørerne på feltet. Det vil ske med afsæt i viden om, hvordan børn og unge oplever konsekvenserne af fattigdom.

”Børn og unge, der vokser op i fattigdom, har brug for en øget indsats for at give dem bedre muligheder for ”et rigere liv” på trods af fattigdommen. Vi bør derfor sætte mere målrettet ind, så de får mulighed for at deltage aktivt, lære og trives som andre børn og unge. Det kræver indsigt i børnenes og de unges perspektiv, samarbejde og investering, og det er Egmont Fonden klar til at bidrage med”, siger Henriette Christiansen.

Hent Egmont Rapporten 2021: "SMÅ KÅR - børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom" her.

For yderligere informationer
Jane Elkjær, fg. kommunikationschef i Egmont Fonden, jbe@egmontfonden.dk, tlf. 5158 0611

Videngrundlag
Egmont Fonden har fået udarbejdet tre eksterne udgivelser med ny viden om betydningen af en opvækst i økonomisk fattigdom til brug for Egmont Rapporten 2021:

 • Rambøll: ”Konsekvenser af en opvækst i fattigdom for børn og unges liv og uddannelsesmuligheder” (registerstudie). Undersøgelsen har tilvejebragt nøgletal om, hvad en opvækst i fattigdom betyder for børns uddannelsesmuligheder. Hent undersøgelsen her.
 • Maple: ”En opvækst i økonomisk fattigdom” (antropologisk studie). Studiet har tilvejebragt indsigter, i hvad økonomisk fattigdom betyder set fra børn og forældres perspektiv. Hent undersøgelsen her.
 • Maple: ”Gode råd fra ungepaneler: En opvækst i økonomisk fattigdom” (ungepaneler/workshops med unge). Workshops med 13 unge i alderen 12 til 17 år har tilvejebragt unges 10 gode råd til, hvordan man bedst muligt kan støtte og hjælpe børn, der vokser op i fattigdom. Find de gode råd her.

Nøgletal fra Egmont Rapporten 2021

 • Blandt børn født ind i fattigdom har 70 pct. gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige, mens det gælder 82 pct. af deres ikke-fattige jævnaldrende. Barrieren er ekstra høj for børn fra fattige familier, hvis forældrene er unge, lavtuddannede og ugifte, når barnet bliver født.
 • 15 pct. af de børn, der fødes ind i fattigdom, har ikke gennemført grundskolen som 17-årige, mens tallet er 9 pct. for børn, der ikke fødes ind i fattigdom.
 • Blandt børn født ind i fattigdom scorer 40 pct. i den nederste kvartil i nationale test i dansk i 6. klasse, mens dette kun gør sig gældende for 25 pct. af de børn, der ikke er født ind i fattigdom. Det samme gør sig gældende for matematik, hvor 40 pct. af børn født ind i fattigdom scorer i den laveste kvartil, mens dette kun gælder for 24 pct. af de børn, der ikke er født ind i fattigdom.
 • 28 pct. af børn født ind i fattigdom oplever en lav trivsel i 8. klasse, mens det kun gør sig gældende for 23 pct. af de børn, der ikke fødes ind i fattigdom.
 • Der er betydelig læringsulighed for børn født ind i fattigdom: Sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse som 25-årig i 2014 er 10 pct.-point lavere for børn født ind i fattigdom sammenlignet med andre børn, mens sandsynligheden i 2018 er 15 pct.-point lavere.

Om Egmont Fondens ungepaneler
Det antropologiske analysebureau Maple har for Egmont Fonden gennemført to workshops a tre timers varighed med i alt 13 unge i alderen 12-17 år, som lever i økonomisk fattigdom. På hver workshop har de unge fortalt om deres liv og givet gode råd til, hvordan man bedst muligt kan støtte og hjælpe andre børn og unge i samme situation. Maple har efterfølgende udarbejdet en rapport fra panelerne, hvor de har analyseret de unges diskussioner og sammenfattet dem i ti gode råd.

De unge (8 ud af 13 deltagere), som har haft tid, lyst og overskud har gennemgået de 10 gode råd med Maple. 

Familien:

 1. Hjælp min familie til at fejre årets begivenheder.
 2. Giv mig et frirum til at være mig selv.
 3. Hjælp mig til at få familieoplevelser i hverdagen og ferierne.

Skolen:

 1. Lyt til mig, forvent noget af mig og giv ikke op.
 2. De voksne skal gribe fat i problemerne.
 3. Sørg for at jeg har redskaber og støtte til at klare mig godt i skolen.
 4. Skru ned for egenbetaling så jeg kan være med i fællesskabet.

Fritiden:

 1. Støt mig til at komme til en fritidsaktivitet.
 2. Giv mig rollemodeller som jeg kan spejle mig i, som står ved sig selv.
 3. Sørg for at jeg har en voksen, jeg kan betro mig til.

Om En Håndsrækning
Programmet En Håndsrækning er fundatsbaseret. En Håndsrækning er direkte støtte til børn, unge og familier i udsatte positioner i Skandinavien. Støtten uddeles gennem en række udvalgte partnerorganisationer, der supplerer den med langvarig støtte. Partnerorganisationerne i Danmark er Røde Kors i Danmark, Mødrehjælpen, Børnehjælpsdagen, Efterskoleforeningen, Fonden for Socialt Ansvar og Dansk Folkehjælp.

I perioden 2022-25 uddeler Egmont Fonden op til ca. 100 mio. kr. via En Håndsrækning. Til sammenligning uddelte Egmont Fonden ca. 64 mio. kr. gennem En Håndsrækning i perioden 2017-21. Læs mere om En Håndsrækning her.