haender

En hilsen fra en mor

12.05.2016

Egmont Fonden og Røde Kors har modtaget et takkebrev fra en mor, der er kommet i et af Røde Kors’ familienetværk, som Egmont Fonden støtter gennem programmet “En Håndsrækning. 

“Kære Røde Kors, 

Mange tak for den støtte jeg har modtaget fra jer. En langtidssygemelding har medført, at jeg ikke har så meget overskud, og har mistet sygedagpengene. Er pt. i udredning, og på ressourceydelse (svarer til kontanthjælp). 

Jeg har med stor glæde modtaget støtte fra Dansk Røde Kors og Egmont Fonden. Det giver overskud!! Mange tak for det! 

Jeg tillader mig også, at sende roser til: Røde Kors familienetværket. Her er min datter og jeg kommet igennem et par år. Vi har ikke haft noget prangende netværk, da jeg ikke har tæt familie. Og det lille netværk, der har været, er skrumpet helt ind, da jeg efter depressioner, ikke har haft overskud til at "fungere" optimalt socialt. 

Her har familienetværket været et støttende åndehul på alle måder: De skønne frivillige har altid været der med støtte og opbakning, deltaget som bisidder, og bakket op og støttet på mange andre fronter. De unge frivillige leger og hygger med vores børn, så de voksne kan få et pusterum med snak og hygge. 

Jeg har nu fået flere fantastiske lokale veninder, hvad jeg efter 18 år i kommunen ikke selv har kunnet gøre i samme målestok. Vi hjælper og støtter hinanden, ses ofte privat, og jeg har fundet en styrke og tro på, at det hele nok skal blive bedre.

Min datter har fået det meget bedre! Og er nu blevet endnu bedre til at knytte bånd til andre, og til at løse sine konflikter på en god og konstruktiv måde. Hun kan koncentrere sig bedre i skolen, og får nu flere legeaftaler, og masser af ros fra lærerne! 

I dag har jeg fået det bedre, har fået bedre styr på min egen økonomi, og jeg har fået mere overskud, så jeg endda også kan hjælpe andre i netværket med støtte til f.eks. at passe deres børn, at få overblik over økonomi/gæld, og meget andet. Og som mor kan jeg nu bedre engagere mig i datterens fritidsaktiviteter: fodbold og ridning. Tak!”