En Håndsrækning

Om En Håndsrækning

Egmont Fonden har siden sin etablering i 1920 ydet økonomisk støtte til familier og enkeltpersoner i udsatte positioner. Det startede med brændselsstøtte og hjælp til enlige mødre. Siden 2013 er støtten blevet uddelt via En Håndsrækning.

I perioden 2022-25 øremærker Egmont Fonden op til 100 mio. kr. til En Håndsrækning. Støtten uddeles gennem en række udvalgte partnerorganisationer, som sikrer, at midlerne går direkte til børn, unge og familier i nød, og at der er langsigtet støtte tilkoblet.

Se vores otte partnerorganisationer via En Håndsrækning her på siden.

Ønsker du at søge økonomisk støtte?

Du ansøger via en af vores otte partnerskaber, som du finder her på siden. Vi modtager ikke ansøgninger om støtte til En Håndsrækning.

Efterskoleforeningen

Efterskole-foreningen

Der gives støtte på op til 20.000 kr. til betaling af efterskoleophold for unge fra familier med en samlet årsindtægt på op til 275.000 kr. før skat. Unge, som vurderes at have særligt behov for et efterskoleophold pga. indlæringsvanskeligheder eller problemer i skolen og/eller familien, prioriteres i uddelingerne.

Gå til Efterskoleforeningen

gynge

Røde Kors Danmark

Der gives økonomisk støtte til netværksskabende aktiviteter for børn og unge i familier, som deltager i Røde Kors’ aktiviteter for familier i udsatte situationer. Målet er at fremme den langsigtede styrkelse af børnenes hverdagsliv og handlemuligheder. Der kan gives støtte til fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og deltagelse i skole- og ferielejre. Endvidere gives der støtte til unge flygtninge, som er kommet uledsaget til Danmark.

Gå til Røde Kors Danmark

Egmont Fonden fædrebarsel

Mødrehjælpen

Der gives økonomisk støtte til gravide og forældre med fortrinsvist små børn, som deltager i et rådgivningsforløb i en eller flere af Mødrehjælpens indsatser. Typisk er der tale om støtte til køb af babyudstyr.

Gå til Mødrehjælpen

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen

Der gives økonomisk støtte til to forskellige formål for anbragte børn og unge; børnenes IT-fond, som er computer til skolebrug, og drømmebanken, som er opfyldelse af en drøm, som barnet ønsker sig, men ikke har mulighed for at opfylde.

Gå til Børnehjælpsdagen

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar

Der gives støtte til børn fra familier, som deltager i Bydelsmødrene og Babas indsatser, og som har brug for akut økonomisk støtte til faglige og sociale aktiviteter, der styrker børnenes læring og evner til at klare sig godt i livet. Langt hovedparten af familierne har etnisk minoritetsbaggrund. Støtten kan fx gå til fritidsaktiviteter, lejrture og skoleudstyr.

Gå til Fonden for Socialt Ansvar

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Der gives økonomisk støtte til at opfylde ønsker fra børn og unge, som kommer fra familier i langvarig fattigdom, eller som har flygtningebaggrund. Målet er at styrke deres sociale relationer og muligheder for at leve et normalt børneliv. Det kan fx omfatte støtte til ferie, fritidsaktiviteter eller konfirmation samt støtte til udgifter i forbindelse med skolestart.

Gå til Norske Kvinners Sanitetsforening

Egmont Fonden Sverige Stadsmission

Sveriges Stadsmissioner

Der gives økonomisk støtte til op mod 4.600 børn i udsatte positioner i Sverige. Støtten går til fx julehjælp, sommeraktiviteter og udstyr og tøj til deres skolestart. Den direkte, økonomiske støtte ledsages af en langsigtet støtte for at styrke børnenes trivsel og deres muligheder for social inklusion.

Gå til Sveriges Stadsmissioner

Skolestartshjælp

Dansk Folkehjælp

Der gives økonomisk støtte til familier, der er en del af Dansk Folkehjælps familienetværk. Typisk er støtten julehjælp, konfirmationshjælp, feriehjælp og skolestartshjælp.

Gå til Dansk Folkehjælp