En dårlig skolestart kan påvirke børns livsmuligheder på længere sigt

En dårlig skolestart kan påvirke børns livsmuligheder på længere sigt

13.08.2019

Jo flere udfordringer, børn har ved skolestart, desto højere er risikoen for, at de klarer sig dårligt til folkeskolens afgangsprøve, ikke gennemfører en ungdomsuddannelse og hverken er i job eller uddannelse som 22-årige. Det viser nye tal fra Egmont Fonden.

Langt de fleste børn oplever en god skolestart. Knap 9 ud af 10 fortæller, at de er glade eller meget glade i skolen, når sundhedsplejersken spørger dem i indskolingsundersøgelsen i børnehaveklassen eller 1. klasse. Men et mindretal på 11,6 pct. trives ikke i skolen. 

En dårlig skoletrivsel er ikke kun et problem for børnene alene omkring skolestart. Den kan også følge dem senere hen – både i skolen og gennem uddannelsessystemet. Det viser helt nye analyser, som Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU) og VIVE har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2019 ’NÅR STORE BLIVER SMÅ – giv alle børn en god skolestart’. 

VIVE har undersøgt skolestarten for knap 5.000 børn, der er født i efteråret 1995 og frem til i dag. Analysen giver for

for første gang viden om, at udfordringer ved skolestart er en selvstændig risikofaktor i børns videre liv: Børn, der har trivselsproblemer eller er sårbare, når de starter i skole, klarer sig generelt dårligere senere i deres uddannelsesforløb – uanset deres familiebaggrund. Mens en gennemsnitlig syvårig uden skolestartsudfordringer havde 81,7 pct. sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse som 22-årig, er tallet kun 62 pct. for syvårige med tre eller flere udfordringer ved skolestart.

Det er alarmerende, mener Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration:

Skolestarten er en livsomvæltning i børns liv. De fleste klarer heldigvis overgangen fra at være de store i børnehaven til at blive de mindste i skolen godt. Men der er også et stort mindretal, som ikke trives. Dem skal vi blive bedre til at opdage og hjælpe hurtigt. Det er en god investering - både for børnene og for samfundet som helhed, fordi en dårlig skolestart kan følge én hele livet”.

Venner er afgørende for en god skolestart
Mindretallet af børn, som ikke trives godt i de mindste klasser i skolen, er generelt kendetegnet ved at have udfordringer med sprog, motorik og/eller sociale relationer. De børn, der har problemer i relationen til jævnaldrende eller forældre, har eksempelvis to-tre gange så høj risiko for at trives dårligt i skolen. Det viser en omfattende analyse af over 6.000 børns samtaler med sundhedsplejersken ved skolestart foretaget af Statens Institut for Folkesundhed til brug for Egmont Rapporten 2019.

 Særligt børnefællesskaberne optager børn i forbindelse med skolestarten, men det giver også anledning til flest bekymringer. Hele 28 pct. af de børn, der begynder i børnehaveklasse til august, er usikre på, om det bliver let at få nye venner i skolen, heraf svarer 11 pct. direkte nej. Det viser en undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Egmont Fonden.

Det var svært at få nye venner”, fortæller et barn i 3. klasse.

Mens usikkerheden om at få venner og høre til i et fællesskab optager børn allermest ved skolestarten, er det kun 11 pct. af forældrene, der er bekymrede for, om deres barn får nogen nye venner i klassen. Forældre er i stedet mere bekymrede for, om deres barn kan koncentrere sig og sidde stille og høre efter, når læreren taler.

”Hvert år starter ca. 60.000 børn i skole. Vi må ikke glemme, hvor vigtige venner er for, at børnene får en god og tryg start på skolelivet. Alle børn har brug for at være en del af positive børnefællesskaber”, siger Henriette Christiansen. 

Behov for investering i den gode skolestart
Som én af initiativtagerne til Småbørnsløftet arbejder Egmont Fonden for, at alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang. Derfor investerer Egmont Fonden et tocifret millionbeløb i den gode skolestart med fokus på de børn, der i forbindelse med skolestart er i risiko for eller oplever lav skoletrivsel. Støtten vil gå til indsatser med fokus på tre områder, der ifølge Egmont Fonden er essentielle for at sikre en god skolestart:

  1. Børn i risiko skal opspores og støttes før skolestart
  2. Børn med lav skoletrivsel skal have den rette hjælp hurtigt
  3. Intet barn skal stå uden for børnefællesskaberne

"Børnene har brug for, at vi samarbejder bredt om at sikre en god skolestart for alle. Vi skal se, lytte til og støtte børnene, så de kan overkomme de bekymringer, som de måtte have. Det kræver både offentlige og private investeringer, og vi ser frem til et bredt samarbejde om at give alle børn en god skolestart”, siger Henriette Christiansen.