Privatlivspolitik

Privatlivspolitik For Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

1 Introduktion

1.1. Denne Privatlivspolitik beskriver Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrations praksis, når vi indsamler personoplysninger i forbindelse med ansøgning til Egmont Fonden. Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata. Beskyttelse af persondata er afgørende for os, og vi overholder naturligvis den gældende persondatalovgivning.

2 Dataansvarlig

2.1 Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Vognmagergade 9, 5., 1448 København K er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med forespørgsler, ansøgninger og bevillinger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi indsamler og behandler personoplysninger – herunder forespørgsler og eventuelle ansøgning – for at:

  • Vurdere, om Egmont Fonden vil yde støtte til det ansøgte formål.
  • Kontakte ansøgere med spørgsmål til forespørgsel eller evt. ansøgning.
  • Offentliggøre og omtale oplysninger om bevilinger.
  • Administrere bevillinger, herunder holde løbende kontakt med bevillingsmodtager samt videregive oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.
  • Invitere til særligt relevante faglige arrangementer for ansøgere og bevillingsmodtagere.
  • Sende tilfredshedsundersøgelser og evalueringer.
  • Sikre at vores annoncer når de rette personer, og til at måle resultaterne af de annoncer

3.2 Vores grundlag for behandling af personoplysninger er:

Vi behandler personoplysninger efter samtykke for at kunne behandle forespørgsler eller ansøgninger og administrere bevillinger.

Såfremt ansøgningen fører til en bevilling, behandler – herunder offentliggør – vi navn på bevillingsmodtager for at varetage en legitim interesse til fx at omtale, hvad fonden har støttet.

Vi behandler desuden personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som Egmont Fonden er underlagt.

Hvis du samtykker til cookies, behandler vi desuden personoplysninger baseret på dette samtykke. Du kan altid trække dette samtykke tilbage ved at klikke på Cookieindstillinger i bunden af siden, eller ved at slette dine cookies. Tilbagetrækning af dit samtykke vil dog ikke påvirke allerede behandlet data.

3.3 Vi opbevarer personoplysninger i 2 år, efter vi har afluttet behandlingen af en forespørgsel eller ansøgning. Hvis ansøgningen eller forespørgslen fører til en bevilling, opbevarer vi personlysninger i 10 år, efter bevillingen er afsluttet, med henblik på at kunne følge op på værdien og effekten af fondens uddelinger.

4 Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1 Vi behandler de personoplysninger, som afgives i i forbindelse med din forespørgsel eller ansøgning, herunder navn, titel, adresse, e-mail, telefonnummer og evt. institution, som du søger på vegne af.
Vi behandler derudover personoplysninger i forbindelse med indsamling af statistik og måling af effekten af vores annoncer, herunder din IP adresse.

Vi har ikke brug for at behandle følsomme personoplysninger. Vi beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår os. Undtaget herfra er, hvis du som privatperson modtager en bevilling fra Egmont Fonden. I så fald har vi brug for dit CPR-nr. til brug for videregivelse til de rette myndigheder.

Hvis du videregiver personoplysninger om andre personer til os, skal du være sikker på, at disse personer har givet samtykke til, at vi må behandle oplysningerne.

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6 Personoplysninger - Børn

6.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet explicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet, så snart vi har opdaget det manglende samtykke.

7 Overførsel af personoplysniger

7.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

7.3 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4 Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

8 Sikring af dine personoplysninger

8.1 Vi vil passe på personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

9 Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Egmont Fonden | Vognmagergade 9, 5. | 1148 København K | Tel +45 23 27 33 44 |

e-mail: mail@egmontfonden.com