Egmont Fonden fædrebarsel forsidebillede

Egmont Rapporten 2022

Egmont Rapporten 2022 sætter fokus på, hvordan flere små børn får en barsel med far, der bidrager positivt til barnets trivsel og udvikling. 

Fokus på fædrebarsel

Den 2. august 2022 træder en ny lovgivning i kraft, som sikrer mere øremærket barselsorlov til mænd. Lovgivningen betyder, at fædre i Danmark går fra at have 2 til 11 ugers øremærket barselsorlov.

Efter en intensiv debat om især orlovens betydning for arbejdsmarked og ligestilling har der været ret stille om de nye regler. Desværre. For det er værd at forstå og forberede sig på de nye muligheder, ændringerne giver. Især for de små børns skyld. Derfor vælger Egmont Fonden med Egmont Rapporten 2022 at sætte fokus på fædrebarsel – ud fra børnenes perspektiv.

Egmont Fondens overordnede målsætning er, at alle børn og unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030, jf. FN's verdensmål nr. 4. En vigtig forudsætning for dette er, at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor har vi blandt andet taget initiativ til Småbørnsløftet og har afsat 150 millioner kr. til at sikre flere børn en bedre start på livet. 

Egmont Rapporten 2022 tilvejebringer ny viden, som skal bidrage til, at flere små børn får en barsel med far, som bidrager positivt til barnets trivsel og udvikling.

7 gode råd

Sådan hjælper du bedst nybagte fædre i udsatte positioner.

Læs mere
Ja til barsel
Bedre støtte
Hjælp til far

De fleste mænd vil tage øremærket barselsorlov

7 ud af 10 mænd vil tage den øremærkede barselsorlov til fædre, når eller hvis det bliver aktuelt for dem. 17 pct. siger nej, og 14 pct. er i tvivl.

Læs mere

En del fædre får ikke tilstrækkelig hjælp og støtte

24% af fædrene føler sig i mindre grad eller slet ikke ligeværdigt behandlet i mødet med jordemoderen. Hos sundhedsplejersken er tallet 14%.

Læs mere

Efterspørgsel på hjælp til farrollen og aktiviteter

4 ud af 5 fædre efterspørger hjælp til farrollen og til aktiviteter med deres baby fx i fædregrupper.

Læs mere
Egmont Fonden fædrebarsel Patrick

Læs Patricks historie.

Patrick

Egmont Fonden fædrebarsel Michael

Læs Michaels historie.

Michael

Egmont Fonden fædrebarsel Nicolai

Læs Nicolais historie.

Nicolai

Relevante materialer

Filtrer:
  • Alle

Læs mere om Egmont Fondens almennyttige arbejde

Gå til Vores mål