ER2021 Rose

Egmont Rapporten 2021

Egmont Rapporten 2021 sætter fokus på, hvilke konsekvenser en opvækst i økonomisk fattigdom har for børn og unges liv og uddannelsesmuligheder.

Hent Egmont Rapporten 2021

Udfordringen

At fødes ind i fattigdom forringer børns muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse, men også for at trives og klare sig godt i skolen. Børnene opnår fx lavere resultater i de nationale test i grundskolen, trives dårligere, får dårligere afgangskarakterer i dansk og matematik, og de påbegynder i mindre grad en ungdomsuddannelse end ikke-fattige børn og unge. 

Knap 3 ud af 10 børn, som er født ind i fattigdom, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år – for de ikkefattige jævnaldrende er det 18 pct. Og særligt oplevelsen af at stå på kanten af eller uden for børne- og ungefællesskaberne i skolen og i fritidslivet påvirker børn og unge fra fattige familier. Det viser nye undersøgelser, som Rambøll og Maple har udarbejdet til Egmont Rapporten 2021: ”SMÅ KÅR - børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom”. 

I Egmont Rapporten 2021 sætter vi fokus på, hvilke konsekvenser en opvækst i økonomisk fattigdom har for børn og unges liv og uddannelsesmuligheder.

Formålet er at få indsigt, hvordan vi bedre kan forstå og støtte børn og unge, der vokser op i økonomisk fattigdom, så de får mulighed for at deltage aktivt, lære og trives som andre børn og unge.

10 gode råd fra vores ungepaneler

Unge fra fattige familier giver 10 gode råd til, hvordan man bedst muligt kan støtte og hjælpe andre børn og unge i samme situation.

Hent deres gode råd her
Færre fuldfører uddannelse
De vigtige fællesskaber
Fagligt bagud

Færre børn fra fattige familier fuldfører uddannelse

Knap 3 ud af 10 børn, som er født ind i fattigdom, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.

Læs mere

At stå uden for fællesskaberne

At vokse op i økonomisk fattigdom kan gøre det sværere for børn og unge at blive en del af vigtige børnefællesskaber i både skole og fritid.

Læs mere

Børn født ind i fattigdom er fagligt markant bagud

Børn født ind i fattigdom udgør 40 pct. af de børn, der klarer sig dårligst i den nationale test i 6. klasse.

Læs mere

En opvækst i økonomisk fattigdom

Få et unikt indblik i, hvordan børn og unge selv oplever en opvækst i økonomisk fattigdom.

Hent indsigterne her
ER2021 Rose

Mød Rose

Rose, som er deltager i Egmont Fondens ungepanel, sætter ord på, hvordan det er at vokse op i økonomisk fattigdom.

Gå til Roses fortælling

Skolegård Egmont Fonden

Lige adgang til læringsfællesskaber

Viby Skole fortæller, hvordan skolen arbejder for et læringsfællesskab uden økonomiske barrierer.

Læs mere

Fritid egmont fonden

Et fritidsliv for alle børn og unge

Aars Skole har succes med en målrettet indsats om at sikre et fritidsliv for alle børn og unge.

Læs mere

Relevante materialer

Filtrer:
  • Alle

Se mere om Egmont Fondens almennyttige arbejde

Gå til Vores mål