ER20 - forsidebillede

Egmont Rapporten 2020

Egmont Rapporten 2020 sætter fokus på, hvordan coronakrisen har påvirket unges liv, trivsel og læring.

Hent Egmont Rapporten 2020

Udfordringen

For hver fjerde ung i 8. klasse har coronakrisen været en stor omvæltning. Det viser en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet til Egmont Rapporten 2020: ”Ungdom på pause – unges liv og læring i en coronatid”. Nogle fik det bedre, fordi samfundets nedlukning gav dem et frirum fra skolens eller kammeraternes krav. Andre havde lettere ved at koncentrere sig, og mange trivedes med at lære i eget tempo.

I Egmont Rapporten 2020 sætter vi fokus på, hvordan coronakrisen har påvirket liv, læring og trivsel for en gruppe, der dels befinder sig i en vigtig overgang mellem at være barn og ung, dels står på tærsklen til at skulle tage folkeskolens afgangsprøve næste sommer.

Formålet er at få indsigt i, hvordan vi bedre kan forstå og støtte de unge i den krise, som de og alle vi andre skal lære at leve med i lang tid fremover.

Webinar om ung i en coronatid

Hvordan har coronakrisen påvirket unges læring og trivsel? Få svaret i webinaret, der tager udgangspunkt i ny viden fra Egmont Rapporten 2020

Se eller gense webinaret her
En stor omvæltning
Mange unge har klaret sig godt
I tvivl om egen læring
Optimisme om fremtiden

En stor omvæltning for mange unge

For hver fjerde ung i 8. klasse har coronakrisen været en stor omvæltning: 12 pct. af de unge er blevet mere tilfredse med deres liv, mens 13 pct. har oplevet en tilbagegang.

Mange unge har klaret sig godt

Mange unge har fået det bedre, fordi de har fået en pause fra skolens eller kammeraternes krav.

Mange unge er i tvivl om egen læring

Hver sjette ung tvivler på, om de har lært nok til at kunne følge med i 9. klasse, som de netop er startet i.

Næsten alle unge er optimistiske om fremtiden

29 pct. af de unge tror, at deres liv bliver lidt eller meget bedre efter krisen.

ER20 - Vera

14-årige Vera synes, at det var svært at lære under nød- og fjernundervisningen, fordi man skulle være sin ege...

Vera

ER20 - Mathias

14-årige Mathias fik øjnene op for læring under coronakrisen.

Mathias

ER20 - Sara

15-årige Sara kunne føle sig ensom under nedlukningen.

Sara

ER20 - Anton

14-årige Anton har brugt mere tid sammen med sin familie under coronakrisen.

Anton

Egmont Rapporten 2020

Nedlukningen påvirkede mange unges trivsel

Hver fjerde af de unge i 8. klasse oplevede en mærkbar ændring i livstilfredshed i perioden, hvor samfundet var lukket ned – og for cirka halvdelen af dem var ændringen til det bedre.

Læs mere her

Egmont Rapporten 2020

Usikre unge: Lærte vi nok under nedlukningen?

Hver sjette ung tvivler på at have lært nok under nedlukningen til at klare sig i 9. klasse.

Læs mere her

ER20 - Claus Hjortdal

"Vi skal være særligt opmærksomme på de svage og udsatte elever"

Claus Hjortdal, Skolelederforeningen

ER20 - Agi Sconka

"Det er altafgørende, at børn samtidig med, at de har en god undervisning, også føler sig inkluderet"

Agi Csonka, Børnerådet

ER20 - Regitze

"Det gør indtryk, hvor meget klassefællesskabet betyder for elevernes trivsel i skolen"

Regitze Flannov, Danmarks Lærerforening

ER20 - Esther

”En stor andel af piger nød fjernundervisning, fordi der blev fjernet et pres fra dem. Det gjorde indtryk”

Esther Vyff Balslev Petersen, Danske Elever

ER20 - Rasmus Edelberg

"Krisen har været med til at sætte en streg under, at lærerne er afhængige af, hvad der foregår derhjemme"

Rasmus Edelberg, Skole & Forældre

Relevante materialer

Filtrer:
  • Alle