Egmont Rapporten 18 - Sprogpilot

Egmont Rapporten 2018

Egmont Rapporten 2018 sætter fokus på, hvad der skal til for at sikre, at alle ordblinde unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hent Egmont Rapporten 2018

Udfordringen

De fleste ordblinde børn kan blive næsten lige så gode til at læse og stave som andre børn, hvis de fra starten af deres skolegang får den rette undervisning og støtte. Alligevel klarer de sig markant dårligere end andre i skolen og i uddannelsessystemet.

Færre fuldfører uddannelse
Dårligere karakterer
Sociale skævheder

Færre ordblinde fuldfører uddannelse

3 ud af 10 ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse.

Dårligere karakterer i alle fag

Ordblinde får dårligere karakterer i alle grundskolens prøvefag.

Sociale skævheder

Ordblinde med en svag social baggrund får mindre støtte end ordblinde med en stærk social baggrund.

Fokus på ordblinde børn og unge

Egmont Rapporten 2018 er udarbejdet som et led i vores fokus på ordblindhed.

Gå til Ordblindhed
Egmont Rapporten 18 - Sprogpilot

Hjælp ordblinde rigtigt og tidligt

I Fredensborg Kommune får elever med læsevanskeligheder og med risiko for ordblindhed intensiv undervisning allerede fra børnehaveklassen. Indsatsen hedder Sprogpilot Fredensborg. Hvert år gennemfører 108 elever på kommunens seks skoler.

Gå til Sprogpilot Fredensborg

Egmont Rapporten 18 - Ordblindetræning

Ordblindetræning

Ordblindetræning er et læringsforløb til ordblinde børn fra ressourcesvage hjem samt efteruddannelse af folkeskolelærere og læsevejledere.

Gå til Ordblindetræning

Relevante materialer

Filtrer:
  • Alle