Egmont Rapporten

Egmont Rapporten stiller hvert år skarpt på en særlig udfordring for, at alle børn og unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Egmont Rapporten 2023_Forside

Egmont Rapporten 2023

Egmont Rapporten 2023 fokuserer på børn og unge i matematikvanskeligheder, og hvad vi kan gøre for at hjælpe dem.​

Gå til Egmont Rapporten 2023

Egmont Fonden fædrebarsel forsidebillede

Egmont Rapporten 2022

Egmont Rapporten 2022 sætter fokus på, hvordan flere små børn får en barsel med far, der bidrager positivt til barnets trivsel og udvikling.

Gå til Egmont Rapporten 2022

ER2021 Rose

Egmont Rapporten 2021

Egmont Rapporten 2021 sætter fokus på, hvilke konsekvenser en opvækst i økonomisk fattigdom har for børn og unges liv og uddannelsesmuligheder.

Gå til Egmont Rapporten 2021

Egmont Rapporten 2020

Egmont Rapporten 2020

For hver fjerde ung i 8. klasse har coronakrisen været en stor omvæltning. 12 pct. af de unge er blevet mere tilfredse med deres liv, mens 13 pct. har oplevet en tilbagegang. Egmont Rapporten 2020 sætter fokus på, hvordan coronakrisen har påvirket unges liv, trivsel og læring.

Gå til Egmont Rapporten 2020

den gode skolestart

Egmont Rapporten 2019

Alle børn fortjener en god skolestart, og det har langt de fleste børn heldigvis også. Men et mindretal på 11,6 % trives ikke. Egmont Rapporten 2019 sætter fokus på konsekvenser af dårlig skoletrivsel ved skolestart og senere hen, og hvordan man kan sikre alle børn en god start på skolelivet.

Gå til Egmont Rapporten 2019

Egmont Fonden_egmont rapporten 18

Egmont Rapporten 2018

De fleste ordblinde børn kan blive næsten lige så gode til at læse og stave som andre børn. Det kræver, at deres ordblindhed opdages tidligt, og at de får kvalificeret og systematisk støtte. Alligevel klarer ordblinde sig markant dårligere end andre i skolen og i uddannelsessystemet. Egmont Rapporten 2018 sætter fokus på, hvad der skal til for at sikre, at alle ordblinde unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Gå til Egmont Rapporten 2018

Egmont Rapporten 2017

Egmont Rapporten 2017

Måneder helt uden skolegang er realiteten for mange anbragte børn, der også skifter skole tre gange oftere end andre børn. Kun hvert femte anbragt ung har taget en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen. Egmont Rapporten 2017 sætter fokus på, hvad der skal til for, at anbragte børn og unge i samme grad som andre børn og unge får en uddannelse og dermed afsæt for et godt liv.

Gå til Egmont Rapporten 2017

Egmont Rapporten 2016

Egmont Rapporten 2016

Forskelle i læring og livsduelighed grundlægges tidligt, og de er svære at udligne senere. Egmont Rapporten 2016 sætter fokus på den tidlige indsats, og hvordan man sikrer alle småbørn en god start på livet, så de får de rette muligheder for at trives og udvikle sig i de første 1.000 dage af deres liv.

Gå til Egmont Rapporten 2016

Egmont Rapporten 2015

Egmont Rapporten 2015

En større gruppe børn og unge har i deres skoleliv brug for særlig støtte undervejs. Egmont Rapporten 2015 sætter fokus på børns manglende lyst til læring, og hvordan utilstrækkelige faglige, sociale og personlige kompetencer har betydning for, om de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gå til Egmont Rapporten 2015

Egmont Rapporten 2014

Egmont Rapporten 2014

Det har store konsekvenser for børn og unge, når de selv eller deres nærmeste familie rammes af alvorlig sygdom eller sorg. Egmont Rapporten 2014 sætter fokus på, hvordan man bedst støtter børn og unge, der rammes af alvorlig sygdom eller sorg.

Gå til Egmont Rapporten 2014

Download Egmont Rapporten

Filtrer:
  • Alle