SygtStærk Hr Berg Rigshospitalet Signaturprojekt
Foto: Hr. Berg/Rigshospitalet

Egmont Fondens nye signaturprojekt skal sikre uddannelse og et godt ungdomsliv for alvorligt syge unge

10.01.2023

Egmont Fonden starter et nyt signaturprojekt med fokus på alvorligt syge unge. Projektet SygtStærk skal bidrage til, at alvorligt syge unge får en ungdomsuddannelse og kan leve et godt ungdomsliv på trods af sygdom.

Op mod 55.000 unge mellem 12-24 år – svarende til cirka 6 procent af alle unge – lever med en alvorlig kronisk sygdom. Det er en gruppe af unge, som risikerer at gå glip af undervisning i et stort omfang, og som ofte stor uden for de vigtige ungefællesskaber.

Det skal et nyt signaturprojekt, SygtStærk, fra Egmont Fonden adressere. Projektet har til formål at understøtte og bidrage til, at alle alvorligt syge unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og leve et godt liv på trods af deres sygdom. SygtStærk sætter fokus på fire problemstillinger, som samlet skal øge de unges trivsel og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse uddannelse: Læringshuller, social isolation og lavt selvværd, risiko for psykisk sygdom og systemiske huller.

I alt øremærker Egmont Fonden 8,14 mio. kroner til projektet SygtStærk i perioden 2023-2024.

”Et signaturprojekt er for os et meget ambitiøst, innovativt og langsigtet initiativ, hvor vi ønsker at skabe en markant forandring på et område eller for en målgruppe, som i dag er overset. Det er vores håb, at vi med SygtStærk kan bidrage til, at en stor gruppe af alvorligt syge unge får bedre chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv på trods af sygdom. Vi ved, at disse unge er stærke og har ambitioner for deres liv, men ofte får de ikke den nødvendige håndsrækning, som de har brug for. Det ønsker vi at bidrage til at forandre”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Inddragelse af alvorligt syge unge
Signaturprojektet vil starte som et projekt hos Egmont Fonden, og efter to år forventes det at blive en selvstændig organisation. Projektet vil bestå af tre hovedaktiviteter:

  1. Et peer-to-peer community, hvor de unge kan lære af og med hinanden, samt bygge relationer på tværs
  2. Et livsmestringsprogram, der består af gruppemøder og camps, som skal styrke de unges sociale og personlige kompetencer
  3. En mentorordning, som skal sikre personlig udvikling og hjælp til håndtering af uddannelsesmæssige problemstillinger.

Den nye organisation vil udvikle og afprøve de tre hovedaktiviteter i tæt samarbejde med de unge fra målgruppen og med mange andre aktører, herunder Rigshospitalet, for derefter at skalere nationalt.

”Det er vigtigt for os, at de unge selv er medskabere af aktiviteterne, og at de er deltager aktivt i udviklingen af dem. Vi forventer, at mindst 500 unge kommer til at nyde godt af aktiviteterne og har udviklet sig både personligt, socialt og fagligt i løbet af de næste to år”, siger Henriette Christiansen.

Fortsat fokus på alvorlig sygdom
Signaturprojektet bygger videre på Egmont Fondens mangeårige erfaringer med at støtte alvorligt syge børn og unge. Siden 2009 har Egmont Fonden støttet aktiviteter vedrørende sorg og alvorlig sygdom med mere end 64 mio. kroner med det formål at imødegå den livskrise, som alvorlig sygdom udgør for børn og unge, og støtte dem i at håndtere den. Støtten er blandt andet gået til grundlaget for etableringen af Det Nationale Sorgcenter samt Ungepanelerne i Danmark via Rigshospitalet.

Indtil videre har fonden kørt ét signaturprojekt ad gangen, og det seneste signaturprojekt blev med succes omdannet til en partnerorganisation i 2020 og banede dermed vejen for designet af et nyt signaturprojekt.

Egmont Fondens tidligere signaturprojekter er følgende:

  • Rådgivningstjenesten Løvehjerte: I 1994 igangsatte Egmont Fonden rådgivningstjenesten Løvehjerte, som var Danmarks første psykologiske rådgivning for børn, der oplevede sygdom og død i nærmeste familie. Løvehjerte fusionerede sidenhen med Unge & Sorg, som i dag går under navnet Det Nationale Sorgcenter. Løvehjerte var Egmont Fondens første signaturprojekt.
  • Læringsprogrammet Lær for Livet: I 2013 tog Egmont Fonden initiativ til læringsprogrammet Lær for Livet, som arbejder for at styrke læring og livsduelighed hos anbragte og udsatte børn. I dag er Lær for Livet en selvstændig organisation, som Egmont Fonden støtter på linje med en række andre fonde, stat og kommuner.

For yderligere informationer
Heidi Sørensen, impactchef i Egmont Fonden, hs@egmontfonden.dk, 5371 2405