torchlight-20ii-20-3--5b1-5d-20copy

Egmont Fonden støtter indlæring i skolen med kendte spil

11.03.2015

Egmont Fonden donerer 4,3 millioner kr. til et forskningsprojekt, der skal udvikle undervisningsmetoder baseret på computerspil til at fremme den faglige og sociale inklusion i folkeskolen.

Børn er født med en naturlig lyst til at lære, men i løbet af skoletiden mister mange lysten til at lære.

For at hjælpe eleverne i gang bruger mange undervisere særlige læringscomputerspil, der er produceret til undervisning. En af fordelene ved læringscomputerspil er, at de er designet specifikt til undervisningsbrug med tilpasset fagligt indhold, og at de derfor er relativt lette at anvende; især til træning af afgrænsede færdigheder i f.eks. matematik eller dansk. Dog er det også veldokumenteret, at det kan være vanskeligt at designe læringscomputerspil, der skaber en balance mellem fagligt relevant indhold og engagerende spildynamikker, som netop stimulerer lysten til læring. Når spillets form og indhold ikke passer sammen, kan det virke demotiverende, især for elever, der har svært ved at lære.

Kendte kommercielle spil skal give børnene lyst til at lære

Formålet med forskningsprojektet er derfor at bruge kendte, kommercielle spil fx Torchlight II eller Starcraft i undervisningen for at fremme lysten til læring. Dermed passer projektet Sæt skolen i Spil godt med målsætningerne i Egmont Fondens læringsstrategi, fordi initiativet både skal fremme lysten til at lære og har fokus på børn i læringsvanskeligheder.

De kommercielle computerspil og spildynamikken fungerer som ”bagtæppe” for at tydeliggøre både faglige mål fx tekstforståelse og stavning og sociale mål, fx hvordan man samarbejder. På den måde bliver computerspillet både en læringsressource og en arbejdsmetode, der skal hjælpe lærerne med at synliggøre faglige og sociale læringsmål og skabe bevidsthed hos eleverne om deres egne læreprocesser – og ikke mindst øger lysten til læring.

”Vi ved fra internationale erfaringer og forskning, at der er gode resultater forbundet med at anvende kommercielle spil i skolen.  Projektet Skolen i spil udbreder erfaringerne til de danske klasseværelser og bidrager således positivt til læring for især børn i læringsvanskeligheder, men også andre børn i skolen,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Undervisningsmetoden er forholdsvis billigt, da den kræver, at der indkøbes kommercielle spil og bruges læringsmateriale og evt. efteruddannelse. Til sammenligning er nye læringsspil væsentligt dyrere at udvikle, og resultaterne kan være blandede. Derfor er der tiltro til, at spilbaserede undervisningsmetoder kan bruges i bl.a. den understøttende undervisning og imødekomme behovet for anderledes undervisningsformer i både folkeskole og specialskole.

Bevillingen går til et konsortium ledet af Aalborg Universitet, ForskningsLab: It og LæringsDesign (ILD) og med deltagelse af konsulentvirksomheden Skolenispil, University College Copenhagen (UCC) og VIA University College (VIA).