Børns Vilkår
Børns Vilkår

Egmont Fonden støtter corona-hjælp til klasser og fagpersoner i grundskolen

03.02.2021

Børns Vilkår lancerer TrivselsHotline til fagpersoner i grundskolen og online trivselsbesøg til alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen. TrivselsHotline er en del af Børns Vilkårs samarbejde med Egmont Fonden.

Børns Vilkår lancerer nu to nye tiltag, der har til formål at støtte klasser og fagpersoner under de yngste elevers tilbagevenden og de ældre elevers fortsatte hjemsendelse. Tilbuddene er gratis og målrettet alle skoler i landet. 

Børns Vilkårs TrivselsHotline, der er en del af Børns Vilkårs samarbejde med Egmont Fonden, er et af de to tilbud, som fagpersoner i grundskolen nu kan trække på, når corona-situationen presser klassens og elevernes trivsel. 

På TrivselsHotlinen kan lærere, skolepædagoger og skoleledere få råd og vejledning, hvis de oplever udfordringer med en klasses eller enkelte børns trivsel i forbindelse med f.eks. tilbagevenden, nedlukning og den fortsatte online-undervisning.  

Derudover lancerer Børns Vilkår, i samarbejde med TrygFonden, BørneMobilen Online – et online trivselstilbud til alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen. Online-besøget er et trivselsfremmende og fællesskabende indspark til hele klassen, der gennem fortællinger fra BørneTelefonen stiller skarpt på nogle af de udfordringer, børn kan have i en tid med pandemi, nedlukning og hjemmeskole.

Læs mere om de to trivselstilbud her: https://bornsvilkar.dk/trivselstilbud/