en-20h-c3-a5ndsr-c3-a6kning003-20copy

Egmont Fonden støtter ambitiøst BRK-projekt

31.05.2018

Bornholms Regionskommune har længe ønsket af løfte indsatsen på småbørnsområdet, og nu ser det ud til at kunne lykkes med hjælp fra Egmont Fonden.

I første omgang er der hentet finansiering hjem til at kunne sætte et for-projekt i gang, og der arbejdes på at skaffe finansiering til det egentlige projekt, som er tiltænkt at løbe hen over en otteårig periode. For-projektet skal i løbet af et år undersøge og afprøve, hvordan en efterfølgende indsats skal se ud for at give et vedvarende løft af de små børns Bornholm. 

Masser af forskning har vist, at de tidlige børneår er de mest afgørende for børns muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Men faktisk ved man meget lidt om, hvordan man bedst styrker små børns muligheder for at lære, trives og udvikle sig. 

Bornholms Regionskommune har gennem længere tid ønsket at gøre en øget indsats for de yngste bornholmere. 

”Vi har længe haft en viden om, at der er stor variation i den ballast, som de bornholmske børn har haft med sig i skoletasken på deres første skoledag. Med Egmont Fondens hjælp, bliver vi nu bedre i stand til at sætte rigtigt ind, helt fra de allerførste dage af barnets liv, fordi vi ved, at det er afgørende for resten af barnets liv, at de kommer godt fra start", siger Borgmester Winni Grosbøll.

Egmont Fonden har bevilliget knap 2 mio. kr. til projektet med navnet, De små børns Bornholm. Pengene kommer fra fondens almennyttige del, som støtter udsatte børn og unge med ca. 100 mio. kr. årligt. Fonden er også initiativtager til Småbørnsalliancenog den sætter i de kommende år særligt fokus på de mindste børn, derfor er projektet på Bornholm interessant.

”Vi skylder alle børn en god start på livet. Desværre er der i Danmark fortsat en betydelig læringsulighed, som viser sig allerede tidligt i livet. Vi vil i Egmont Fonden gerne tage et medansvar for at ændre på det. Derfor har vi tilsluttet os Småbørnsløftet og øremærket 75 mio. kroner til den tidlige indsats de næste to år. Vi håber, at vi med dette for-projekt på Bornholm kan være med til at bane vejen for en stor indsats på øen, der kan inspirere andre rundt om i landet til, hvordan vi sammen sikrer, at alle børn kommer bedst muligt fra start", siger Henriette Christiansen, Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

For-projektet vil blive sat i gang hurtigst muligt og vil blive forankret hos regionskommunens Center for Børn og Familie. 

 

Fakta

For-projektet bliver forankret i Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune. Projektet gennemføres i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, Socialt Udviklingscenter SUS og SAS Institute.

For-projektet skal undersøge mulighederne, og sætte rammerne, for et otteårigt projektforløb, som der arbejdes på at skaffe yderligere finansiering af.

Egmont Fonden bevilliger i alt 1.993.816 kr. til for-projektet.

Data For Good, en erhvervsdrivende fond tilknyttet analysesoftwarefirmaet SAS Institute bevilliger 975.000 kr. Dertil kommer en egenfinansiering fra Bornholms Regionskommune på 761.800 kr. Det samlede projektbudget er således på i alt 3,7 mio. kr. 

 

Yderligere oplysninger:

Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune

mobil 3018 1979, Winni.Grosboell@brk.dk

Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

mobil 2491 5652, maa@egmontfonden.dk