ER2021 Rose håndbold
Foto: Tomas Bertelsen

Egmont Fonden på Folkemødet 2022

09.06.2022

Kom og deltag i Egmont Fondens to arrangementer på årets Folkemøde. Begge afholdes fredag den 17. juni 2022 i Egmont-teltet.

I år kan du møde Egmont Fonden på Folkemødet, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi sikrer lige adgang til og muligheder i fritidslivet for alle børn og unge uanset en opvækst i økonomisk fattigdom – og byder op til debat om flygtningesituationen set fra et børneperspektiv. Begge dele med øje for, hvordan vi bedst støtter børn og unge i udsatte positioner, så de trives og klarer sig godt i skolen. 

Egmont Fonden inviterer i år til to arrangementer: 

Alle børn har ret til et rigt fritidsliv   
Fredag 17. juni kl. 09:45-10:30  

Godt 68.000 danske børn vokser op i økonomisk fattigdom. At fødes ind i fattigdom forringer børn og unges adgang til og muligheder i fritidslivet. Vi ved fra undersøgelser fra blandt andet VIVE og Børnerådet, at børn og unge, der går til en fritidsaktivitet, generelt trives bedre. De bevæger sig, får nye kompetencer, får omsorg hos voksne og oplever at have en plads i et udviklende fællesskab. Der er brug for støtte og hjælp, hvis vi skal sikre, at børn og unge fra økonomisk fattige familier får et rigt fritidsliv. Debatten tager afsæt i en fortælling fra en ung fra teatergruppen C:ntact, der fortæller om, hvilke konsekvenser det har for børn og unges deltagelse i fritidslivet at vokse op i økonomisk fattigdom.   

Deltagere:   

  • Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI  
  • Thomas Gyldal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, KL  
  • Rikke Nielsen, lykkeleder af Lykkeliga og tidligere professionel håndboldspiller 
  • Camilla fra teatergruppen C:ntact  

Moderator:  Mette Hovmand-Stilling, chefredaktør for Vores Børn, Egmont   

Lyt til børnene med flygtningebaggrund!  
Fredag 17. juni kl. 16:00-17:00  

Danmark står over for den største flygtningekrise i nyere tid, når de mange flygtninge fra krigen i Ukraine skal integreres i landet. Men hvad har man egentlig brug for som barn eller ung, når man ankommer til et fremmed land på flugt fra krig? Det ved børnene og de unge bedst selv, og derfor vil Egmont Fonden med denne debat have børnenes perspektiv i fokus - hvordan er det at være barn eller ung med flygtningebaggrund? Der er brug for, at børneperspektivet bliver hørt og inddraget i de indsatser, der netop i disse måneder bliver tilrettelagt. Debatten tager udgangspunkt i et børneperspektiv formidlet af voksne, der som børn har oplevet på egen krop at være flygtninge. De voksnes oplevelser som børn suppleres med perspektiver fra voksne, der kender målgruppen af børn og unge, fordi de arbejder med dem dagligt.  

I panelet:   

  • Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet  
  • Lasse Bjerg Jørgensen, faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget i BUPL 
  • Nina Eg Hansen, børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune
  • Abdel Aziz Mahmoud, journalist og tv-vært
  • Geeti Amiri, debattør og folkeskolelærer 

Moderator: Mette Hovmand-Stilling, chefredaktør for Vores Børn, Egmont  

Her kan du også møde Egmont Fonden 
Foruden disse arrangementer vil det også være muligt at møde Egmont Fonden i arrangementer hos blandt andre Rockwool Fonden, FOLA, Askov Fonden og Fondenes Videnscenter.  

Hent Egmont Fondens program for Folkemødet 2022.
Hent programmet for debatter i Egmont Teltet.