Kronprinsparets fond
Kronprinsparets Fond

Egmont Fonden og Kronprinsparets Fond fortsætter samarbejdet om at styrke unge i Norge

19.05.2020

Egmont Fonden har i 100 år støttet udsatte barn og unge i Danmark, og siden 2009 også i Norge. Nu forlænger Egmont Fonden deres partnerskab med Kronprinsparets Fond i Norge for at sikre flere norske unge en ungdomsuddannelse.

I dag har ca. 25 pct. af de norske unge, som starter på en ungdomsuddannelse, ikke afsluttet deres uddannelse efter fem år. Det skal et nyt femårigt partnerskab mellem Egmont Fonden og Kronprinsparets Fond bidrage til at reducere.

”Der findes ingen enkle og hurtige løsninger for at forhindre, at unge står uden for samfundet. Egmont Fonden ser værdien i at arbejde langsigtet for at styrke de unge, og vi er glade for, at vi kan fortsætte samarbejdet”, siger Kristin Halvorsen, bestyrelsesformand i Kronprinsparets Fond.

Det nye partnerskab vil først og fremmest omfatte livsmestringsprogrammet Flyt, som Egmont Fonden og Kronprinsparets Fond sammen har udviklet. Flyt er et tilbud til unge i 10. klasse, som ønsker at forberede deres egen fremtid. I Flyt får de unge tilbudt aktiviteter, nye fællesskaber og nyttig viden. Formålet er, at flere unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Programmet startes fortsat op i flere kommuner, og videreudvikles løbende.

Egmont Fonden har for nyligt afsluttet et fireårigt partnerskab med Kronprinsparets Fond, som viste gode resultater med hensyn til at udvikle metoder til at støtte unge, som er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ved at samarbejde med Kronprinsparets Fond om udrulning og videreudvikling af Flyt vil Egmont Fonden deltage i et vigtigt arbejde for udsatte unge i Norge.

”Egmont Fonden har et stort hjerte for de unge og en bred ekspertise inden for området. Sammen kan vi bidrage til, at gode idéer og metoder spredes på tværs af landegrænserne, og at flere bliver inspireret til at gøre en indsats”, siger Irene Løken Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

”Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: Vi udvikler moderne medier, og vi støtter udsatte børn, unge og familier. Samarbejdet med Kronprinsparets Fond gør, at vi når mange norske unge og sikrer høj kvalitet i arbejdet”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden. 

Resultater fra programmet Flyt
Flyt blev etableret i 2018 baseret på en foranalyse. I 2019 afsluttede Kronprinsparets Fond et pilotprojekt i to kommuner med ca. 100 unge deltagere. Resultaterne viste følgende:

  • 73 pct. af deltagerne har fået bedre forståelse af deres styrker
  • 9 ud af 10 deltagere er blevet sikre på deres fremtidige valg af uddannelse
  • 67 pct. af deltagerne er blevet bedre til at tackle stress

Kilde: Forskningsstiftelsen FAFO

Kort om Egmont Fondens støtte i Norge
I de seneste år er knap 100 mio. kr. af overskuddet årligt gået til almennyttige aktiviteter i Danmark og Norge. I Norge støtter Egmont Fonden blandt andet Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors’ Kors på Halsen og Kronprinsparets Fond.

For yderligere oplysninger
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652
Tonje Glorvigen Apeland, kommunikationschef i Kronprinsparets Fond, tonje@kppfond.no, 9050 6020