en-h-c3-a5ndsr-c3-a6kning

Egmont Fonden: Moderne julehjælp varer hele året

18.12.2015

Hver december har tusindvis af økonomisk trængte børnefamilier brug for julehjælp. Men hvor hjælpen tidligere begrænsede sig til uddeling af mad, tøj og penge til gaver, så kombinerer moderne julehjælp den akutte økonomiske håndsrækning med langsigtede tiltag, så udsatte familier hjælpes hele året.

Julen fylder meget i børnenes hverdag, og det kan være svært at være den eneste i klassen eller børnehaven, som ikke kan se frem til gaver eller julemad. Her gør akut julehjælp en mærkbar forskel.

Men når gaverne er pakket op og julemaden spist, så har mange familier stadigvæk behov for økonomisk hjælp og omsorgsfuld vejledning. Derfor har Egmont Fonden med initiativet ”En håndsrækning” moderniseret sin støtte til økonomisk udsatte familier, så den akutte økonomiske indsats kombineres med langsigtet hjælp som økonomirådgivning, terapi eller sociale tiltag.

”Egmont Fonden yder støtte til en række sociale hjælpeorganisationer, som hvert år uddeler julehjælp til trængte familier. Indsatsen bliver en døråbner til at invitere familierne ind i organisationernes netværk, hvor de kan modtage støtte og vejledning til at kunne tage bedre hånd om deres udfordringer, så de og børnene på længere sigt får det bedre. Denne form for julehjælp begrænser sig således ikke kun til december, men varer hele året,” siger Henriette Christensen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

En håndsrækning til livsduelighed
I 2015 har Egmont Fonden uddelt cirka 9 mio. kroner. til de fem sociale hjælpeorganisationer i ”En håndsrækning”-initiativet, som udover at yde julehjælp til trængte familier i december, har til formål styrke udsatte børns livsduelighed.

”Børn og unge, som oplever fattigdom og afsavn, har vanskeligt ved at leve et ”normalt” børne- eller ungdomsliv. Med ”En håndsrækning” hjælper vores danske og norske partnerorganisationer med at yde økonomisk støtte til for eksempel fritidsaktiviteter, lejrture eller andet, der styrker børnenes mulighed for at leve et ”normalt” liv. Samtidig modtager børnenes forældre den rette støtte, vejledning og værktøjer, så familien har mulighed for at komme videre i livet,” siger Henriette Christensen.


OM EN HÅNDSRÆKNING
I 2015 uddeler Egmont Fonden over 84 mio. kroner. Heraf bliver cirka 9 mio. kroner givet som en håndsrækning til sårbare børn, unge og familier. Over 2.000 børn forventes at få glæde af støtten i 2015.
Støtten uddeles via fire danske og en norsk organisation, som er i tæt kontakt med de børn og unge, som har behov for støtten:

  • Mødrehjælpen 
  • Røde Kors i Danmark
  • Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)
  • Børnehjælpsdagen
  • Norske Kvinners Sanitetsforening