spireprogram

Egmont Fonden lancerer program for iværksættere

04.02.2016

Med en ny form for fondsstøtte vil Egmont Fonden investere i iværksættere, der kan løse komplekse problemstillinger for udsatte børn og unge. 

Skræddersyede biblioteker på opholdssteder for anbragte børn. Universitetsuddannede undervisere på folkeskoler i udsatte boligområder. Det er nogle af de initiativer, Egmont Fondens nye program for iværksættere, Spireprogrammet, skal være med til at udvikle og forankre. 

Fremover dedikerer Egmont Fonden risikovillig kapital til at investere i ildsjæle, personer og organisationer, der kan skabe forandring og løse komplekse udfordringer i forhold til børn og unges omsorg og læring. Det sker gennem et program, kaldet Spireprogrammet.

Risikovillighed og viden

”Spireprogrammet er udviklet i erkendelse af, at den traditionelle måde at drive filantropi på ikke altid er risikovillig nok. I det klassiske almennyttige fondsarbejde efterspørger vi effekt og et stærkt organisatorisk set-up, hvilket ikke nødvendigvis levner plads til investering i den enkelte person eller den gode idé i den mindre organisation. Spireprogrammet investerer i at opbygge kapacitet hos personer eller organisationer, der kan skabe forandring til gavn for børn og unges omsorg og læring,” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Egmont Fonden støtter ikke blot spirerne økonomisk, men også med netværk og viden. ”I Spireprogrammet tænker vi mere investeringsorienteret og hjælper med forskellige typer støtte, gennem forskellige faser. Det kræver også, at vi arbejder sammen med andre, der kan bidrage med viden og kompetencer, vi ikke har fx inden for jura, organisationsudvikling eller HR. Som fond har vi gode muligheder for at skabe kontakter, som kan komme spirerne til gode,” siger Henriette Christiansen.

Fra græsrod til professionel

Nonprofit-organisationen Læs for Livet, der opbygger skræddersyede biblioteker til udsatte børn og unge på krisecentre og institutioner, har været pilotprojekt og med i udviklingen af Spireprogrammet fra starten. ”Det hele startede som et græsrodsprojekt, som fonden kunne se et potentiale i. Sidenhen er vi blevet skubbet, udfordret og modtaget rådgivning og uundværlig hjælp til alt fra forretningsudvikling til lokaleleje. Læs for Livet er gået fra at være et enmandsprojekt til nu at være landsdækkende med både kontor, medarbejdere og et stort frivilligkorps,” siger Rachel Röst, stifter og leder af Læs for Livet, der har i dag har etableret biblioteker på 75 institutioner bestående af over 64.000 bøger. 

En anden spire i programmet er organisationen Teach First Danmark, der i dialog med folkeskoler og kommuner engagerer universitetsuddannede til at undervise på folkeskoler i udsatte kvarterer. ”Gennem konstruktiv kritik og sparring bliver vi i Spireprogrammet styrket i vores metoder og organisation. Vi får trykprøvet vores antagelser og kan trække på viden fra personer, der har stor erfaring og engagement inden for omsorg og læring. Vi har fået tilknyttet en mentor, der lige præcis har de kompetencer, vi har brug for, for at kunne realisere vores mål og skabe en bæredygtig organisation. Endvidere har programmet været med til at facilitere netværk og samarbejdspartnere, som i dag er helt afgørende i vores daglige arbejde,” siger Jesper Bergmann, CEO hos Teach First Danmark.

Egmont Fondens første investeringer i Spireprogrammet tæller organisationerne Læs for Livet, Teach First Danmark og The Non-Violence Project Denmark. Læs mere om Spireprogrammet her.