fonden
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden klar med refleksionsværktøj om den gode skolestart

11.06.2020

Nyt refleksionsværktøj skal bidrage til at sikre alle børn en god start på skolelivet.

Når ca. 60.000 børn starter i skole til august, vil mange skoler og daginstitutioner have brugt tid på at forberede en god skolestart til alle børn.

Langt de fleste børn har heldigvis en god start på skolelivet. Knap 9 ud af 10 børn fortæller, at de er glade eller meget glade i skolen, når sundhedsplejersken spørger dem i indskolingsundersøgelsen i børnehaveklasse eller 1. klasse. Men et mindretal på 11,6 pct. trives ikke i skolestarten, og en dårlig skolestart kan have store konsekvenser for børnene nu og på sigt. Det viser Egmont Rapporten 2019 ”Når store bliver små – giv alle børn en god skolestart”.

I Egmont Fonden mener vi, at alle børn fortjener en god start på skolelivet. Vi ønsker at dele viden, som kan komme flest mulig til gavn.

Siden lanceringen af Egmont Rapporten i august 2019 har vi oplevet en markant interesse for både nationalt og lokalt fra dagtilbud, skoler og kommunale forvaltninger. Flere har efterspurgt hjælp til, hvordan rapporten kan omsættes til handling lokalt. Derfor har vi udviklet et refleksionsværktøj, som I kan bruge til at reflektere over, hvordan I lokalt skaber en god skolestart for alle børn.

Hvor Egmont Rapporten 2019 bidrager med ny viden og inspiration, tilbyder dette værktøj en ramme, der gør det enkelt for jer at reflektere over, hvordan skolestarten er for børn i jeres dagtilbud, på jeres skole og i jeres kommune: Hvor mange børn har eller risikerer at få en svær skolestart, og hvordan arbejder I med at få dem godt i gang med skolelivet?

Det er store spørgsmål uden nemme svar. Refleksionsværktøjet tilbyder et hurtigt overblik over syv hovedtemaer i arbejdet med at sikre en god skolestart for børn i risiko, som vi har identificeret med Egmont Rapporten 2019.

Eksperter giver deres bud på, hvad der er vigtigt i arbejdet med hvert tema, og der er til det enkelte tema en række refleksionsspørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i, når I drøfter jeres egen praksis – hvad I ved, hvad I gør i dag, og hvad I kan gøre fremadrettet.

For yderligere oplysninger
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652

Download rapporter
Refleksionsværktøj – Giv alle børn en god skolestart
Faktaark med refleksionsværktøjet
Egmont Rapporten 2019 – Giv alle børn en god skolestart