Jubilæum_Ungetopmøde
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden klar med nøgletal om udsatte børn og unge

19.06.2020

Rambøll har for Egmont Fonden indsamlet over 200 nøgletal, der giver indblik i, hvordan moderne fattigdom ser ud fra et børne- og ungeperspektiv i dag. Nøgletallene er udarbejdet med afsæt i et ungetopmøde.

Hver tiende af de 15-årige piger føler sig ofte eller meget ofte ensomme, og op til 15 pct. af 11-19-årige børn er usikre på, om deres mor eller far holder af dem.

Det er nogle af de over 200 nøgletal, som Rambøll i et nyt notat ”Nøgletal om moderne fattigdom – set fra et børne- og ungeperspektiv” har indsamlet for Egmont Fonden.

Nøgletallene tager afsæt i et ungetopmøde, som Egmont Fonden afholdt i efteråret 2019 for udsatte unge i alderen 16 til 28 år for at få deres perspektiv på, hvordan moderne fattigdom ser ud i et ungeperspektiv i dag. Ifølge de unge er moderne fattigdom et komplekst samspil af barrierer, der vanskeliggør børn og unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er fx barrierer som læringsvanskeligheder, psykisk mistrivsel, ustabil skolegang og negativ social arv.

”De unges drøftelser gav bl.a. et vigtigt indblik i, hvordan det er at leve i moderne fattigdom, hvilke konsekvenser det har haft og stadig kan have for de unge samt en række konkrete bud på, hvordan vi sammen kan bekæmpe den moderne fattigdom”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

I søgningen har Rambøll lagt vægt på, at nøgletallene:

  • relaterer sig til de barrierer, som de unge på ungetopmødet peger på
  • afspejler børn og unges perspektiv
  • omhandler 0-18-årige børn og unge i Danmark
  • lever op til gængse akademiske standarder for reliabilitet, validitet og generaliserbarhed
  • baserer sig på kvantitative data.

”I indsamlingen af nøgletallene har vi konstateret, at der findes mange gode undersøgelser, som sætter tal på de barrierer, som de unge oplever. Men vi kan også se, at nogle af de unge oplever udfordringer, som er underbelyste. Det er fx tal om forventningsfattigdom, mangel på trygge og kærlige relationer og mangel på rollemodeller”, siger Heidi Sørensen, analysechef i Egmont Fonden.

Egmont Fonden har taget initiativ til at få udarbejdet notatet om nøgletallene som led i fondens 100-års jubilæum. Siden 1920 har Egmont Fondens almennyttige historie været domineret af ét gennemgående tema: Fattigdom og bekæmpelse heraf. I begyndelsen støttede Egmont Fonden enlige mødre med mad og brændselshjælp. I dag arbejder Egmont Fonden for at bekæmpe den moderne fattigdom.

For yderligere oplysninger
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652

Download rapporter
Rambøll 2020 – Nøgletal om moderne fattigdom – set fra et børne- og ungeperspektiv 
MUST 2019 – Analytisk sammendrag fra Egmont Fondens Ungetopmøde 2019