blomsterhav

Egmont Fonden hjælper unge efter terrorangrebet i København

26.02.2015

De unge, der oplevede terrorangrebet tæt på i den jødiske synagoge i København natten mellem den 14. og 15. februar, får nu hjælp fra Egmont Fonden til at genetablere en normal hverdag og håndtere kriser fremadrettet.

Der var cirka 30 unge tilstede til den jødiske konfirmation, da en terrorist natten mellem den 14. og 15. februar angreb den jødiske synagoge i Krystalgade København. Den frivillige vagt, som be-skyttede festen, blev dræbt og to politibetjente såret. Festens deltagere var selv i livsfare og måtte opholde sig flere timer i et beskyttelsesrum, før de blev evakueret af kampklædt politi. Deltagerne fik tilbudt krisehjælp umiddelbart efter angrebet, men mange af de unge har efterfølgende oplevet meget kraftige stressreaktioner og frygt for tilværelsen.

Få dage efter hændelsen fik Egmont Fonden en henvendelse fra det Jødiske Samfund, om den kunne være med til at hjælpe disse unge videre. På den baggrund har Egmont Fonden bevilget 100.000 kroner i støtte til et forløb, som skal støtte de unge i at genetablere en normal hverdag og styrke dem i at håndtere eventuelle kriser fremover. Et forløb, som kan sættes i gang meget hurtigt, hvilket de unge har behov for.

”Egmont Fonden ønsker at støtte børn og unge, der oplever livskriser så som død og sorg tæt på. Støtten til de unge i synagogen ligger i tråd med Egmont Fondens støtte til det norske Senter for Krisepsykologi efter terrorangrebet i Norge i 2011, hvor vi også reagerede hurtigt på et akut behov for hjælp. Vores støtte til de unge i synagogen skal hjælpe dem til at håndtere deres aktuelle udfordringer med at komme sig oven på oplevelserne ved konfirmationsfesten, men også til at opbygge fornyet selvtillid og tro på, at de kan klare sig fysisk og mentalt i fremtiden,” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration.

Selvforsvar, førstehjælp og samtaleforløb
Forløbet for de unge kommer til at bestå af en kombination af selvforsvar, førstehjælp og samtale-forløb:
Selvforsvar: Følelsen af at have været hjælpeløs fylder meget for de unge. Et kursus i selvforsvar kan give dem selvtilliden til at færdes i det offentlige rum uden frygt for trusler og angreb.
Førstehjælp: Et fælles førstehjælpskursus vil give de unge konkrete redskaber til at redde liv – og ikke mindst tryghed i viden om, at de selv kan hjælpe andre.
Samtaleforløb: Gruppen har oplevet en fælles krise og vil med et kortere fælles samtaleforløb kun-ne bearbejde og håndtere sit traume og få redskaber til at komme positivt videre med livet.

Atle Dyregrov, psykolog og faglig leder af det internationalt anerkendte Senter for Krisepsykologi i Bergen, der gennem mange år har modtaget støtte fra Egmont Fonden, har rådgivet fonden og Det Jødiske Samfund i Danmark om forløbet for de unge.