børn
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden giver millioner til at hjælpe børn og unge i udsatte positioner ind i fællesskabet efter pandemien

10.06.2021

Egmont Fonden har bevilget 6,3 mio. kr. til fire organisationer. Det betyder, at op mod 4.500 udsatte børn og unge får mulighed for at deltage i aktiviteter, der skal give dem positive sociale oplevelser og læringsmæssig støtte efter pandemien.

Mange børn og unge i udsatte positioner er blevet endnu mere sårbare under coronapandemien – og der er kommet endnu flere af dem.

Lukkede skoler, institutioner og fritidsaktiviteter har påvirket mange udsatte børn og unges læring og trivsel negativt. Disse børn og unge har brug for ekstra støtte for at komme tilbage til et ”normalt” liv fyldt med aktiviteter og fællesskab.

Derfor har Egmont Fonden besluttet at give 6,3 mio. kr. i støtte til børn og unge i udsatte positioner. Pengene går til aktiviteter, der har til formål at sikre gode oplevelser i sommerferien for børn og familier og en god tilbagevenden til de sociale- og læringsmæssige fællesskaber fx gennem at understøtte fritidsaktiviteter og tilbyde lektiehjælp. Aktiviteterne, som er baseret på eksisterende tilbud, vil finde sted i sommeren 2021 og i løbet af det følgende år.

”Der er et stort behov for aktiviteter, der øger udsatte børn og unge trivsel og læring og hjælper dem godt tilbage i fællesskabet og hverdagen efter genåbningen. Det er en stor opgave, som vi er glade for at kunne bidrage til at løfte”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Fire organisationer modtager støtte
Bevillingskronerne fordeles mellem fire civilsamfundsorganisationer, der i forbindelse med genåbningen oplever en øget efterspørgsel på deres tilbud om aktiviteter. Det drejer sig om Red Barnet Ungdom, Red Barnet, Dansk Folkehjælp og Ungdommens Røde Kors.

"Der er ingen tvivl om, at børn og unges trivsel har været under pres på grund af coronakrisen. De lange perioder med nedlukning har ledt til ensomhed og mangel på udviklende fællesskaber for mange børn. Vi oplever, at det især rammer børn, der i forvejen vokser op i udsatte positioner. Derfor er det en stor glæde, at vi nu kan hjælpe endnu flere børn. Med bevillingen fra Egmont Fonden kan vi over et år invitere 250 børn med i gode, sjove og meningsfulde fællesskaber, og det er der bestemt behov for”, siger Astrid Engberg, generalsekretær i Red Barnet Ungdom. 

”Vi er så glade for Egmont Fondens bevilling. Den betyder nemlig, at vi kan gøre en forskel for flere af de børn, der har lidt størst afsavn under corona. Børn i udsatte positioner står ofte uden for eller på kanten af fællesskabet. Derfor er det også dem, der i særlig grad er faldet fra under corona-nedlukningen. De børn har brug for ekstra hjælp til at blive en del af trygge, sjove og inkluderende fællesskaber, som vi ved, styrker deres trivsel og selvværd og er med til at genopbygge deres ressourcer”, siger Martha Thilde Ahlmann, national chef i Red Barnet.

”Behovet for Feriehjælp er historisk stort for andet år i træk. Coronakrisen har i særlig grad fat i landets mest udsatte børnefamilier og gør til stadighed livet ekstra svært for dem. Familier trænger dermed i endnu højere grad til et pusterum, en indgang til nye fællesskaber og positive oplevelser for hele familien – og det er præcis det, et ferieophold kan give dem”, siger generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

”Vi er superglade for, at vi med Egmont Fondens støtte kan fortsætte det seneste års akutte lektieindsats og skabe en mere langsigtet støtte til de børn og unge, der ikke får den store hjælp til skolegangen derhjemme. Vi glæder os især over at få lov til at arbejde med kombinationen af online lektiehjælp, personlig lektiehjælp og fysiske lektiecafeer, som giver nogle spændende muligheder for at nå ud til flere børn og unge. Donationen fra Egmont Fonden bidrager også flot til, at vi kan få 1.400 børn og unge på corona-sikre ferielejre til sommer og at andre børn, fx fra asylcentre og krisecentre, kan komme på weekendlejre det kommende år. Vi takker Egmont Fonden for at bakke op om, at det kommer til at tage tid at få alle – også de udsatte børn og unge – tilbage til fællesskaberne”, siger Troels Boldt Rømer, landsformand i Ungdommens Røde Kors.  

Lang tradition for støtte i krisesituationer
Egmont Fonden har en lang tradition for at yde direkte støtte til udsatte børn, unge og familier under en krise. Egmont Fonden reagerede bl.a. også med humanitær hjælp i forbindelse med flygtningekrisen i 2015-16 og i forbindelse med terrorangrebene i København i 2015 og Oslo i 2011.

”Vi er som følge af vores arv forpligtet til at støtte de allermest sårbare børn, unge og familier. Det har vi gjort igennem 100 år. Nu står vi igen i en krise, der påvirker børn og unge meget. Vi vil gerne bidrage til, at børn og unge kommer bedst muligt igennem den”, siger Henriette Christiansen.

I alt vil Egmont Fondens støtte til de fire organisationer nå op mod 4.500 børn og unge. Egmont Fonden gav også coronastøtte i juni og december 2020.

Med den nye støtte har Egmont Fonden bevilget 21,6 mio. kr. til aktiviteter relateret til coronapandemien i Danmark og Norge.

Oversigt over støtten til de fire organisationer

Red Barnet Ungdom, 1.227.889 kr.
Støtten går til to aktiviteter:

  • Venskabsgrupper til 80-100 børn, der har brug for ekstra støtte for at opbygge positive relationer med andre børn. Venskabsgrupperne mødes en gang om ugen eller hver anden uge. Grupperne faciliteters af unge frivillige, der fungerer som forbilleder for børnene.
  • Fritidslejre for udsatte børn med fokus på leg, kreativitet og udendørs aktiviteter. Med støtte fra Egmont Fonden vil Red Barnet Ungdom gennemføre 6 weekendlejre for 150 børn.

Red Barnet, 1.869.185 kr.
Støtten går til to aktiviteter:

  • Genforeningslejre for 500 børn og deres forældre, der deltager i Red Barnets 2021-ferielejre. Genforeningslejrene fokuserer på at vedligeholde de netværk, der er etableret ved ferielejrene og tilskynde familierne til at deltage i langsigtede familieaktiviteter.
  • Fritidsaktiviteter: Støtte til 300 børn, der sørger for, at de deltager i fritidsaktiviteter såsom sport, musik eller andre lokale samfund.

Dansk Folkehjælp, 1.480.000 kr.
Støtten går til frivilligbaseret læring og sociale aktiviteter for 1.000 familier og ca. 2.500 børn. Aktiviteterne finder sted på ferielejre arrangeret af Dansk Folkehjælp for økonomisk dårligt stillede familier. Mange af disse familier har ringe eller slet ingen erfaring med ferieaktiviteter, og de har brug for støtte til at sikre, at børnene både stimuleres og har det sjovt under deres ferie.

Ungdommens Røde Kors, 1.755.530 kr.
Støtten går til tre aktiviteter:

  • Med støtte fra Egmont Fonden kan Ungdommens Røde Kors øge antallet af børn, der risikerer at deltage i sommerlejre med 80. Desuden kan Ungdommens Røde Kors afholde lejrene med hensyn til de gældende coronarestriktionerne.
  • Weekendlejre for 200 udsatte børn. Ungdommens Røde Kors afholder 10 weekendlejre for udsatte børn.
  • Lektiehjælp vil blive givet til 600-700 børn enten via åbning af 10-15 nye hjemmelektiecaféer eller via online 1-til-1 lektiehjælp.

For yderligere oplysninger
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652