jordemoder-projekt

Egmont Fonden giver 2 mio. kroner til forældre-app

27.09.2016

Børn har brug for, at deres mor og far har en god relation - uanset barnets alder. Egmont Fonden giver derfor knap 2 mio. kroner til udvikling af en app, der hjælper kommende og nybagte forældre.

Det er afgørende for et barns udvikling, at dets forældre har en god relation, uanset om forældrene lever sammen eller hver for sig. Desværre viser erfaringer, at de eksisterende tilbud om hjælp til kommende og nybagte forældre ikke når alle forældregrupper – derfor giver Egmont Fonden nu 1.950.000 kroner til de fem fødesteder i Region Midtjylland, som hører under Aarhus Universitetshospital, der skal udvikle et digitalt spil, som gennem spørgsmål, opgaver og humor skal hjælpe forældrene til at være gode partnere og forældre.

Ambitionen er, at alle fødende på de fem fødeafdelinger i Region Midtjylland skal informeres om spillet, som udvikles som en app til tablets og smartphones.

Innovativ læring i fokus
Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, siger: ”Det er vigtigt for små børns udvikling, at deres start på livet er præget af tryghed og omsorg. Det kræver forældre, der kan sætte barnets behov i centrum. Egmont Fonden ser frem til, at det nye spil kan være en innovativ måde at bidrage til dette på.”

Innovationskonsulent og udviklingsjordemoder på Aarhus Universitetshospital, Jette Ranum, som modtager pengene på vegne af Region Midtjyllands fem fødeafdelinger,  siger: ”Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med projektet. Vi er optaget af at lave materiale som forældrene kan bruge, når de føler behovet, og ikke når vi har besluttet, at de skal høre om f.eks parforhold og det at blive en familie. Der er en stor interesse for at skabe forandring og læring ved hjælp af leg og gaming. Vi håber, at forældrene med dette spil får lyst til at spille og lege sig til nogle opmærksomheder i parforholdet og på den måde bliver bedre rustet, når der kommer små børn til”.