2013 Anbragte børn og unge
Tomas Bertelsen

Egmont Fonden fylder 100 år

09.01.2020

Egmont Fonden kan i år fejre, at det er 100 år siden, at Egmont Harald Petersens familie stiftede fonden efter hans ønske.

I 2020 fylder Egmont Fonden 100 år. Hele Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål, der har udviklet mediet, støttet udsatte børn og unge og bekæmpet fattigdom i 100 år.

Historien om Egmont Fonden begynder i en beskeden lejlighed i København, hvor Egmont Harald Petersen vokser op under fattige kår og som anbragt uden for hjemmet.

Den unge typograf Egmont Harald Petersen køber en “fluesmækker”, en hånddrevet og enkel trykmaskine med støtte fra sin mor, Petrine Petersen. Som en enlig forælder pantsatte hans mor alle sine ejendele for at hjælpe ham med at købe maskinen og starte sit eget trykkeri P. Petersens Bogtrykkeri – det, vi i dag kender som medievirksomheden Egmont.

Som 53 år gammel dør Egmont Harald Petersen. I sit testamente ønsker han, at en del af overskuddet fra hans bogtrykkeri skal ”anvendes til filantropiske formål eller lignende måls fremme”. I 1920, seks år efter Egmont Harald Petersens død, bliver hans ønske en realitet, da hans kone, Elisabeth, og deres fem børn stifter Egmont Fonden.

Siden 1920 har Egmont Fonden uddelt ca. 3 mia. kr. i nutidsværdi.

Egmont Fonden vil bekæmpe den moderne fattigdom
Egmont Fondens almennyttige 100-årige historie er domineret af et gennemgående tema: Fattigdom og bekæmpelsen heraf. Fattigdommen kommer forskelligt til udtryk i fortiden, nutiden og fremtiden, set fra et børne- og ungeperspektiv.

I løbet af jubilæumsåret vil Egmont Fonden sætte særligt fokus på at bekæmpe den moderne fattigdom – det handler ikke kun om materielle afsavn, men i høj grad om at være ensom og mangle kompetencer. Udfordringer der gør det svært for børn og unge at klare sig i skolen og i livet. Desværre kan ca. 15 % af de danske børn og unge ikke gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kalder Egmont Fonden den moderne fattigdom.

Egmont Fonden vil også komme med ny viden om, hvordan den moderne fattigdom ser ud fra unges perspektiv i dag, og hvad fattigdom er for den næste generation, der vokser op i Danmark. Derudover vil Egmont Fonden fejre jubilæet ved at uddele to priser, herunder Egmont Fondens 100-års Jubilæumspris og Egmont Prisen ’Fordi vi kæmper for børnene’.

Læs mere om Egmont Fondens 100-års jubilæum her.

    Yderligere oplysninger
    Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, 2491 5652