Egmont_bro

Egmont Fonden bevilger 30 mio. kroner til flygtninge i Skandinavien

14.03.2022

Et nyt flygtningeprogram og 30 mio. kr. skal bidrage til at sikre, at børn, unge og familier på flugt fra krigen i Ukraine får den bedst mulige start på livet i Skandinavien.

Hen over de seneste uger har Ruslands invasion af Ukraine sendt millioner af mennesker på flugt, og de skandinaviske lande forbereder sig på at modtage et stort antal flygtninge. For at bidrage til en så god start som muligt på livet i Skandinavien for børn, unge og familier på flugt, har Egmont Fonden besluttet at bevilge 30 mio. danske kroner til et flygtningeprogram i Danmark, Norge og Sverige.

Egmont Fonden vil med bevillingen fokusere på initiativer, som yder psykosocial støtte til børn, unge og familier ved ankomsten til de skandinaviske lande samt på initiativer, der kan sikre en så god integration som muligt både på kort og lang sigt.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: at udvikle medier og støtte børn og unge i udsatte positioner. Egmont Fonden har således mangeårig erfaring med at støtte børn, unge og familier i krisesituationer, og det ligger i fondens DNA at tage udgangspunkt i barnets perspektiv.

”I Egmont Fonden har vi en forpligtelse til at hjælpe børn og unge i udsatte positioner i Skandinavien, og her er børn og unge på flugt en væsentlig målgruppe. Med flygtningeprogrammet ønsker vi at hjælpe i den akutte situation, når børnene, de unge og familierne ankommer til et skandinavisk land. Samtidig ønsker vi at understøtte dem i at etablere en ny hverdag med uddannelse, fritidsaktiviteter og et godt socialt netværk,” siger Henriette Christiansen, som er direktør i Egmont Fonden, og fortsætter:

”Den ukendte situation, de mange flygtninge står i, kalder på mod og ydmyghed fra vores side i de skandinaviske lande. Vi skal være ydmyge over for den store opgave, der ligger i at hjælpe og støtte de mange flygtninge. Og så skal vi udvise mod og være klar til at handle hurtigt og fleksibelt med udgangspunkt i et børneperspektiv. Det har vi en god og lang tradition for i Egmont Fonden, og det er afsættet for det nye program.”

Flere organisationer står klar til at hjælpe
I første omgang får syv organisationer i de skandinaviske lande 10 mio. kroner, som skal bidrage til hurtigt at sikre indsatser til de mange børn, unge og familier på flugt. De resterende midler vil efterfølgende blive uddelt til indsatser med et mere langsigtet fokus. Der er ikke nogen tidsramme for, hvornår pengene skal være uddelt.

De syv organisationer er:

  • Red Barnet i Danmark - 1 mio. kr.: Støtten går til at udvikle redskaber til skoler og dagtilbud, så ansatte har kompetencerne til at hjælpe børn med at opbygge og vedligeholde trygge sociale relationer. Derudover går støtten til frivillige sociale aktiviteter for flygtninge for at sikre deres inklusion i fritidsaktiviteter.
  • Røde Kors i Danmark - 2 mio. kr.: Støtten går til psykosocial støtte for at reducere stress og angst blandt børn, unge og voksne. Målet er at forbedre flygtningenes velbefindende og deres evne til at klare de nye og udfordrende situationer.
  • Dansk Flygtningehjælp - 2 mio. kr.: Støtten går til psykosocial støtte til flygtningebørn, unge og familier for at forebygge krise- og traumereaktioner. Derudover går støtten til fritids- og træningsaktiviteter for børn for at forbedre deres sprogfærdigheder og faglige færdigheder.
  • Red Barnet i Norge - 1 mio. kr.: Støtten går til at integrere psyko-social støtte i aktiviteter, der har til formål at normalisere hverdagen for flygtningebørn og -unge. Derudover vil de skabe integrationsaktiviteter med fokus på kultur, natur og fritidsaktiviteter for at understøtte børns integration i skoler og uddannelsessystem.
  • Røde Kors i Norge - 1 mio. kr.: Støtten går til at skabe trygge mødesteder for børn, der har været på flugt, for at sikre en god integration. Aktiviteterne skal bidrage til, at børn og unge (inkl. uledsagede) i modtagelse får mulighed for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn i lokalsamfundet. Derudover sørger de for, at børn og deres familier får mulighed for at skabe gode minder sammen, og at både børn og voksne føler sig velkomne, inkluderet og taget hånd om i samfundet.
  • Norske Kvinners Sanitetsforening - 1 mio. kr.: Støtten går til at sikre en god integration af flygtningebørn og -unge i skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Derudover tilbyder de støtte, rådgivning og læringsaktiviteter for mødre med fokus på kultur, dagtilbud, skoler, sundhedsvæsenet og hverdagen i Norge for at give dem indsigt i, hvilket land de befinder sig i.
  • Red Barnet i Sverige - 2 mio. kr.: Støtten går til forbedre børnenes evne til at håndtere traumatiske og udfordrende oplevelser. Desuden er børn og unge engageret i at udforske lokale fritidsaktiviteter som led i en empowerment- og integrationsproces.

Alle organisationer står klar til at yde psykosocial støtte her og nu samt bidrage til god integration til gavn for børnene, de unge og deres familier.

Henriette Christiansen fortæller, at fonden med indsatsen ønsker at tage et vigtigt medansvar for håndteringen af de udfordringer, som børnene og familierne på flugt oplever. Og hun opfordrer samtidig til, at mange aktører arbejder sammen om opgaven:

”Vi har brug for en ekstraordinær indsats og et bredt samarbejde på tværs af både sektorer, fagligheder og forvaltningsniveauer for at sikre de flygtende børn, unge og deres familier en god start på livet i Skandinavien. Derudover håber vi at kunne lære af hinanden på tværs af de tre lande,” siger Henriette Christiansen.