donationer

Donationer

Størstedelen af vores støtte uddeles som donationer til indsatser af større eller mindre karakter.

Om donationer

Vi uddeler donationer til indsatser, der bidrager til, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Det kan være alt fra udvikling af nye indsatser til skalering eller spredning af afprøvede indsatser.

Se alle vores bevillinger siden 2005

Gå til Bevillingsoversigt
donationer

Småbørnsklubber

Red Barnets Småbørnsklubber er en tidlig og forebyggende indsats for børn i alderen 0-6 år og deres forældre.

Gå til Småbørnsklubber

donationer

De små børns Bornholm

De små børns Bornholm er et samlet og helhedsorienteret program for alle 0-6-årige børn på Bornholm.

Gå til De små børns Bornholm