skilsmisseiboernehoejde

Dokumentar giver skilsmissebørn en vigtig stemme

12.10.2016

Dokumentaren ”Skilsmisse i børnehøjde” sendes i aften på TV2. I dokumentaren følger TV2 en børnegruppe for skilsmisseramte børn på en skole ved Randers. Børnegruppen er en del af indsatsen ”Fra delebørn til hele børn”, som er støttet af Egmont Fonden. 

TV2 sender i aften kl. 20.00 dokumentaren "Skilsmisse i børnehøjde". I dokumentaren følger TV2 en børnegruppe for skilsmisseramte børn på en skole ved Randers og giver et vigtigt indblik i, hvad det vil sige at være skilsmissebarn og de udfordringer det fører med sig. 

Børnene i dokumentaren fortæller således om, hvordan de oplever forældrenes konflikter, mødet med forældrenes nye kærester og savnet af den anden forælder. Eksempelvis fortæller en tiårig pige fra Spentrup ved Randers i dokumentaren:“Jeg er bange for, at mor bliver ked af det eller sur, hvis jeg siger, at jeg savner far”. 

Børnegruppen i Randers er en del af initiativet ’Fra delebørn til hele børn’, som er et fireårigt pilotforsøg, der kører på tredje år i tre danske kommuner – Egedal, Kolding og Randers. Pilotforsøgene varetages af Center for Familieudvikling med støtte fra Egmont Fonden og skal belyse, om børnegrupperne kan øge børnenes trivsel og læring.

”Forældres skilsmisse kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel. 'Fra delebørn til hele børn' bidrager med en systematisk afprøvning af forskellige metoder – børnegrupper, handleplaner og mobilisering af netværket omkring børnene. Det skaber mulighed for at udvikle en effektiv og helhedsorienteret model for støtte, som på længere sigt kan udbredes til gavn for børn i hele landet” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Indsatsen er sat i værk på 10 folkeskoler i hver af de tre kommuner, i alt 30 skoler og omfatter over 1000 skolebørn i alderen 8-16 år. Børnene deltager i samtaleforløb i mindre børnegrupper, hvor en specialtrænet folkeskolelærer støtter børnene i at dele tanker og erfaringer omkring deres forældres brud og en hverdag med to hjem. 

Efter forsøgsordningen skal det afgøres, om børnegrupper for skilsmissebørn på skolerne skal udbredes til alle skoler.