Logo

RSS Print

Spireprogram

Egmont Fondens Spireprogram er skræddersyet støtte til sociale værksættere, der vil styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

 

Egmont Fondens Spireprogram er for ildsjæle, personer eller organisationer, der har en konkret idé til at styrke læring og livsduelighed for udsatte børn og unge. Programmet har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye og bæredygtige initiativer. Som spire får du ud over økonomisk støtte også rådgivning, netværk og viden, som vi skræddersyr til netop dit behov.

De tre bevillingstyper
Programmet består af tre bevillingstyper: Initiativlegatet, Konceptinvestering og Ventureinvestering.

  • INITIATIVLEGATET ER FOR DIG, DER HAR EN GOD IDÉ, SOM SKAL KONCEPTUALISERES
    Formålet med Initiativlegatet er at give tid og mulighed for at udvikle, beskrive og konceptualisere idéen. Initiativlegatet er typisk i størrelsesordenen 50-150.000 kroner og strækker sig typisk over 3-6 måneder. Det kan for eksempel bruges til frikøb, løn, aktivitetsudgifter og ekstern konsulentbistand. Initiativlegatet kan bruges som afsæt for efterfølgende at søge om en Konceptinvestering

  • KONCEPTINVESTERING ER FOR DIG, DER HAR ET STÆRKT KONCEPT SOM SKAL AFPRØVES OG VIDEREUDVIKLES
    Formålet med konceptinvesteringen er at give mulighed for konceptafprøvning, kvalificeret brugerinvolvering, forretningsudvikling og organisationsudvikling. Konceptinvesteringen er typisk i størrelsesordenen 0,5-1,0 millioner kroner og kan for eksempel bruges til lønudgifter, konsulentbistand, faglig sparring og aktivitetsudgifter i en periode op til to år. Konceptinvesteringen kan bruges til at kvalificere koncept og bevillingsmodtager til Ventureinvestering.

  • VENTUREINVESTERING ER FOR ORGANISATIONER, SOM HAR ET STÆRKT KONCEPT OG EN LOVENDE FORRETNINGSPLAN, MEN BEHOV FOR KAPACITETSOPBYGNING MED HENBLIK PÅ FORANKRING OG SKALERING
    Ventureinvesteringen er i størrelsesordenen 1-10 millioner kroner og strækker sig over flere år. Ventureinvesteringen kan for eksempel anvendes til kapacitetsopbygning, videreudvikling af aktiviteter, dokumentation, evaluering, drift og udbredelse. 

Du kan få et mere detaljeret overblik over de tre bevillingstyper her, samt et overblik over udviklingsmålene her.

Sådan bliver du en spire
Alle kan blive en del af spireprogrammet – enkeltpersoner, private virksomheder, frivillige organisationer eller offentlige aktører. Det eneste krav er, at idéen ligger inden for Egmont Fondens strategiske fokus. Du ansøger om at blive spire ved at følge vores normale ansøgningsprocedure. Du kan læse mere om, hvordan du gør det her.