Logo

RSS Print

Signaturprogram

Egmont Fonden iværksætter  selv langsigtede initiativer på områder, hvor der er et stort behov. 

Egmont Fonden giver ofte støtte til, at andre kan gennemføre initiativer. Men vi iværksætter også selv langsigtede initiativer på områder, hvor der er et stort behov. Et eksempel på dette er programmet ‘Lær for Livet’. Målet med initiativet er, at anbragte unge skal blive i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mangelfuld skolegang udgør nemlig den stærkeste risikofaktor for anbragte børn og unges udvikling.

Gennem en helhedsorienteret indsats skal 'Lær for Livet' sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt samarbejde med de danske kommuner. Øget selvværd, faglige successer og et stærkere tilhørsforhold til skolen skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

'Lær for Livet' bygger på tre indsatser, som i løbet af seks år skal styrke læringen hos 1.000 anbragte børn i hele landet:

  • Learning Camp: Hvert barn får et fagligt 'vitamintilskud' af erfarne lærerkræfter

  • Mentorer: Hvert barn følges af én voksen, som støtter barnet med det faglige i skolen. Den voksne er frivillig og har en videregående uddannelse

  • Lær for Livet Viden: Sikrer rådgivning og formidling af viden om anbragte børns læring. Især til de voksne, der er omkring hvert barn i projektet

Ved indgangen til 2017 er ca. 300 anbragte børn med i Lær for Livet.

Anbragte børn har brug for et fagligt boost

En god skolegang og uddannelse er for anbragte børn en potentiel beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed såsom arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Men anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende, når det kommer til gennemføre en ungdomsuddannelse.

Og både danske og internationale studier viser, at anbragte børn og unge præsterer dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. En væsentlig årsag til dette er, at de selv – og især de voksne omkring dem – har lave forventninger og stiller lave krav til deres skolepræstationer og faglige udvikling.

Egmont Fondens 'Lær for Livet' giver anbragte børn et fagligt boost og følger dem fra 10-13-års-alderen, til de er godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Læs mere på Lær for Livets hjemmeside