Logo

RSS Print

En Håndsrækning

Siden 1920 har Egmont Fonden givet en håndsrækning til nogle af dem, som har det allersværest i vores samfund. I dag støtter vi børn og unge, som er økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt udsatte. 

Egmont Fonden har afsat 50 millioner kroner til En Håndsrækning i perioden 2017-2021 til udsatte børn og deres familier. Pengene skal gå til akut økonomisk hjælp til de børn og familier, der har allermest brug for det. 

Håndsrækningen til børn og unge kan eksempelvis være støtte til fritidsaktiviteter, ferielejr, julehjælp, efterskoleophold eller andet, der styrker muligheden for at leve et normalt børne- eller ungdomsliv. 

Egmont Fonden uddeler ikke længere selv denne støtte. I stedet uddeles den via fire danske og en norsk organisation, som er i tæt kontakt med de børn og unge, som har behov for støtten:

De fem organisationer sørger for, at håndsrækningen fra Egmont Fonden følges op af mere langsigtet hjælp for eksempel rådgivning, terapi eller sociale aktiviteter for børnene og deres familier. Det betyder, at man kan ikke søge Egmont Fonden direkte om støtte gennem 'En Håndsrækning'.

Det er de fem organisationer, som vurderer, hvilken type håndsrækning det enkelte barn, den unge eller familien har behov for. Overordnet gælder, at børnene og familierne kan få en håndsrækning, hvis familien eller barnet er udsat for særlige sociale, læringsmæssige eller sundhedsmæssige belastninger. 

Støtte givet under En Håndsrækning 2017-2021.

Organisationer Inititativ Beskrivelse Periode Beløb
Røde Kors Danmark En Håndsrækning  Der gives økonomisk støtte til netværksskabende aktiviteter for børn og unge i familier, som delta-ger i Røde Kors’ aktiviteter for familier i udsatte situationer. Målet er at fremme den langsigtede styrkelse af børnenes hverdagsliv og handlemuligheder. Der kan gives støtte til fritidsaktiviteter, børnefødselsdage, højtider, familiefester og deltagelse i skole- og ferielejre.   2017 3.500.000 kr. 
Norske Kvinnders Sanitetsforening En Håndsrækning Der gives økonomisk støtte til at opfylde ønsker fra børn og unge, som kommer fra familier i langva-rig fattigdom, eller som har flygtningebaggrund. Målet er at styrke deres sociale relationer og mu-ligheder for at leve et normalt børneliv. Det kan fx omfatte støtte til ferie, fritidsaktiviteter eller konfirmation samt støtte til udgifter i forbindelse med skolestart.Børn og unge indstilles til støtte gennem NKS’ egne institutioner eller deres samarbejdspartnere. 2017 2.000.000 kr. 
Mødrehjælpen En Håndsrækning  Der gives økonomisk støtte til gravide og forældre med børn under 18 år, som deltager i et rådgivningsforløb i en eller flere af Mødrehjælpens indsatser. Typisk er der tale om støtte til etablering af bolig og til køb af babyudstyr.  2017 1.750.000 kr. 
Børnehjælpsdagen  En Håndsrækning  Der gives økonomisk støtte til to forskellige formål for anbragte børn og unge: 1. Børnenes IT-Fond: Computer til skolebrug med dertilhørende vejledning om programmer mv. til styrkelse af børnene og de unges læring. 2. Drømmebanken: Opfyldelse af en drøm, som barnet og den unge brændende ønsker, men ikke har mulighed for at opfylde. Det kan fx være at besøge sine bedsteforældre i Grønland eller deltagelse i en fodboldcamp.  2017 1.750.000 kr. 
Efterskoleforeningen En Håndsrækning Egmont Fonden har i perioden afsat i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. Familier med indkomster under 240.000 kroner årligt kan søge om 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen. Efterskoleforeningen står for at administrere ordningen. 2017 5.000.000 kr.