De Små Børns Bornholm

De små børns Bornholm

De bornholmske børn har en øget risiko for at komme dårligt fra start, hvad angår læring og livsduelighed. Ca. 10 % af alle børn på Bornholm vokser op i en familie med en socialsag, mens tallet på landsplan er ca. 5 %.

Formålet

Danske Kommuner efterlyser metoder, som de kan bruge til at sikre en tidlig og effektiv indsats både i forhold til at understøtte forældrekompetencer, styrke dagtilbuddenes læringsmiljøer og styrke samarbejdet med civilsamfundet. Det vil fuldskalaprojektet De små børns Bornholm bidrage til.

Indsatsen er Bornholm Regionskommunes bidrag til Småbørnsløftet. Indsatsen skal komme de bornholmske børn til gavn og bidrage til at løfte børn på Bornholm, som har brug for støtte i de tidlige år. Målet er også, at de udviklede metoder skal kunne spredes til alle danske kommuner.

Flere børn er skoleparate

Flere børn på Bornholm forventes på kort sigt at være skoleparate i året for forventet skolestart

Mindske læringsulighed

På langt sigt forventes det, at læringsuligheden mindskes på Bornholm, så flere børn klarer sig bedre i skolen.

Småbørn

Indsatsområde

12,316 mio. kr.

Beløb

2020-2023

Periode

Aktiviteter

De små børns Bornholm er centreret omkring fire spor, som indeholder en række indsats- og fokusområder, hvor hjælp og støtte til småbørnsfamilier intensiveres, sættes ind tidligere og flyttes tættere på småbørnsfamiliers hverdag. De fire spor er:

  • Tidlig indsats og opsporing, som har fokus på styrket indsats overfor gravide og nybagte forældre.
  • Dagtilbudsindsatsen, som har fokus på et kvalitetsløft af dagtilbud.
  • Myndighedsarbejdet, som fokuserer på tværfagligt samarbejde og en omlægning af myndighedsarbejdet.
  • Netværk og civilsamfund, som har fokus på styrket samarbejde med civilsamfundet og lokalmiljøet.
Mindske læringsulighed
Varige forandringer

Mindske læringsulighed

Vi støtter De små børns Bornholm for at mindske læringsuligheden blandt de små børn på Bornholm og styrke kommunernes arbejde på småbørnsområdet.

Varige forandringer

Vi støtter De små børns Bornholm, da indsatsen har potentiale til at bidrage væsentligt til at udvikle alle de små børn på Bornholm socialt, personligt og fagligt - og på sigt sprede sig til andre kommuner.

Vil du vide mere?

Signe Bohm

Signe Bohm

Programchef

Email:
Telefon:
29 49 48 95

linkedin

Egmont Fonden_småbørn

De små børns Bornholm er en donation

Størstedelen af vores støtte uddeles som donationer til indsatser af større eller mindre karakter.

Gå til Donationer