Anbragte Børn og Unge

De Anbragtes Vilkår

3 % af befolkningen i Danmark har været anbragt uden for hjemmet under deres opvækst. Mange af dem føler sig ikke set eller hørt, hvilket ofte har konsekvenser for børnene og de unges selvværd.

Formålet

De Anbragte Vilkår er en organisation for nuværende og tidligere anbragte, der arbejder for at fremme anbragte børn og unges ret til et godt liv og give dem en stemme.

Gå til De Anbragtes Vilkår.

Større involvering

På kort sigt forventes flere anbragte børn og unge at blive inddraget og få mere indflydelse på beslutninger i deres eget liv.

Bedre læring og livsduelighed

På lang sigt forventes rammerne for anbragte børn og unges læring og livsduelighed – både i skolen og i hjemmet – at være forbedret.

Anbragte børn og unge

Indsatsområde

1,087 mio. kr.

Beløb

2019-2020

Periode

Aktiviteter

De Anbragtes Vilkår bygger sit arbejde på følgende indsatsområder:

  • Topmøder: Anbragte børn og unge får en stemme og bliver hørt. For at nå de unge, der ikke selv har ressourcerne til at involvere sig i De Anbragtes Vilkår, er topmøderne suppleret med fx besøg på anbringelsesinstitutioner.
  • Netværk: Etablering af netværk med organisationer, som bidrager til at fremme læring og livsduelighed for anbragte børn.
  • Interessevaretagelse: De Anbragtes Vilkår deltager i debatter, høringer og andre former for politisk interessevaretagelse.
Give anbragte en stemme
Fokus på uddannelse

Give anbragte en stemme

Vi støtter De Anbragtes Vilkår, fordi foreningen giver anbragte og tidligere anbragte en tydelig stemme i debatten.

Fokus på uddannelse

Vi støtter De Anbragtes Vilkår, fordi det øger muligheden for bedre vilkår for anbragte unges skolegang, uddannelse og almene trivsel.

Vil du vide mere?

De Anbragtes Vilkår

De Anbragtes Vilkår er en del af Spireprogrammet

En mindre del af vores støtte uddeles gennem Spireprogrammet. Formålet er at udvikle, afprøve og udbrede nye indsatser og at opbygge bæredygtige organisationer.

Gå til Spireprogrammet