20181005tb-egmont-sprogpilot-28-kopi

Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter ind over for børns stigende skolefravær

21.01.2019

Rådgivning af børn, hjælp til forældre og fagpersoner samt anbefalinger til skoler og kommuner er nogle af de initiativer, Børns Vilkår og Egmont Fonden søsætter gennem et nyt partnerskab, der skal hjælpe et stigende antal børn, der ikke magter at gå i skole.

Tomme stole er ofte et syn i den danske grundskole. 

Alene i skoleåret 2016/17 havde 14 procent af eleverne i grundskolen mere end 20 fraværsdage. Det svarer til næsten 95.000 børn og unge, viser en undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Dertil kommer, at antallet af børn, der har meget højt skolefravær, er stigende.

I et nyt femårigt partnerskab ønsker Børns Vilkår og Egmont Fonden at sætte ind over for børn og unges skolefravær, da skolegang er en grundsten i børn og unges udvikling, og skolefravær er et udtryk for mistrivsel, der har konsekvenser for et barn også på sigt. 

”Tidligere har der været en tendens til at se skolefravær som pjækkeri. Men på BørneTelefonen kan vi se, at skolefravær ofte handler om mistrivsel, der skyldes psykiske problemer som angst og selvmordstanker eller problemer på skolen med mobning og udelukkelser. Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn skal svigtes, og sammen med Egmont Fonden vil vi hjælpe flere børn med at komme i skole ved at sætte tidligt og bredt ind over for problemerne,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Partnerskabet skal blandt andet gennem rådgivning og hjælp ruste forældre og børn til at afhjælpe problemet samt samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær. I Danmark findes der, som det er i dag, ikke nationale retningslinjer for, hvornår fravær er bekymrende – heller ikke, hvordan man som kommune eller skole sætter ind over for det. 

Formålet med Egmont Fondens arbejde er at bidrage til, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

”Vi ser med stor bekymring på stigningen i skolefravær, fordi vi ved, at netop fravær øger risikoen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Med partnerskabet får vi øget og nødvendig indsigt fra børn og unge om årsager til skolefravær, og vi får mulighed for at hjælpe de børn, som har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.