Egmont Fonden_skole

Børns Vilkår

15 % af eleverne i den danske grundskole er fraværende mere end 10 % af tiden, og andelen af børn, som er fraværende i længere perioder ad gangen og dermed i risiko for skolevægring, stiger.

Formålet

Formålet med det 5-årige partnerskab er at nedbringe andelen af elever med højt skolefravær i Danmark markant og skabe gode børneliv og læring i skolen.

Gå til Børns Vilkår.

  Mere hjælp og støtte

  Betydeligt flere børn med høje niveauer af skolefravær og skoleproblemer forventes på kort sigt at modtage relevant støtte i skolen og derhjemme.

  Færre elever med et højt skolefravær

  På langt sigt forventes antallet af elever med højt fravær at være reduceret markant og deres faglige og sociale kompetencer og personlige trivsel øget.

  24,8 mio. kr.

  Beløb

  2019-2023

  Periode

  Aktiviteter

  Partnerskabet er centreret omkring følgende indsatsområder:

  • Indsamle og udbrede viden om, hvordan børn oplever skolefravær og årsagerne hertil
  • Rådgivning af børn og unge, der har problemer, som påvirker deres skolefravær
  • Klæde forældre og fagpersoner på til at forebygge skolefravær og gribe ind
  • Samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær
  • Udbrede anbefalinger til skoler og kommuners arbejde med at sætte tidligt og systematisk ind.
  Bekymrende højt skolefravær
  Samme børnesyn

  Bekymrende højt skolefravær

  Vi indgår i et partnerskab med Børns Vilkår for at hjælpe de børn, der har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem og for at nedbringe andelen af elever med højt skolefravær i Danmark markant og skabe gode børneliv og læring i skolen.

  Samme børnesyn

  Vi indgår i et partnerskab med Børns Vilkår for at fremme barnets perspektiv. Vi lytter til børnene og inddrager dem.

  Vil du vide mere?

  Jørgen Anker

  Jørgen Anker

  Programchef

  Email:
  Telefon:
  40 49 42 14

  linkedin

  Egmont Fonden_skole

  Børns Vilkår er en partnerskabsaftale

  Vi indgår partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på, hvordan udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse kan forøges.

  Gå til Partnerskaber