naar-straffen-rammer-uskyldige-13-edit-web

"Børnene måtte ikke tage med mig hjem og lege"

26.05.2016

Ny undersøgelse fra SFI, finansieret af Egmont Fonden viser, at børn af fængslede fædre er langt mere udsatte end børn generelt. Børn, som har en far i fængsel, kommer ofte fra udsatte familier, de har en turbulent skoletid og er mere i berøring med kriminalitet end andre børn.

”Det var hårdt, fordi man ikke måtte komme med til børnefødselsdage, fordi de vidste, hvem ens far var. Børnene måtte ikke tage mig med hjem og lege, fordi hvad nu hvis jeg fortalte min far, at de havde det og det tv, så kunne det jo være, han lavede indbrud.”

Sådan fortæller Anton om sin opvækst med en far, der har været i fængsel flere gange. Anton er en af de mange børnestemmer i den nye SFI-undersøgelse, der stiller skarpt på børn, der har en far i fængsel, som Egmont Fonden har finansieret. Undersøgelsen er baseret på registerdata, 36 kvalitative interviews med børn af fængslede  samt en spørgeskemaundersøgelse med godt 1100 børn og unge på 11, 13, 15 og 17 år, der har eller har haft en far i fængsel.

En udsat gruppe
Mange børn har oplevet at have en forældre i fængsel. Samlet set oplever godt hver 20. barn i en årgang – eller hvad der svarer til mere end en i hver klasse – at deres far eller mor kommer i fængsel, før barnet fylder 18 år. Og det er ikke uden konsekvenser. Børn af fængslede er en udsat gruppe, som ofte har en turbulent skoletid, anbringes uden for hjemmet og er mere i berøring med kriminalitet end andre børn, viser undersøgelsen fra SFI.

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Henriette Christiansen siger:

”Fonden håber, at undersøgelsen kan være med til at sætte børn af fængsledes støttebehov på dagsordenen, da deres behov er store og generelt får for lidt opmærksomhed. Der er behov for en tidlig og en bred indsats over for målgruppen på tværs af offentlige myndigheder og gerne også med en inddragelse af civilsamfundsorganisationerne.”

Et vilkår i hverdagen
Antons eksempel understreger, at forældres fængsling i høj grad præger børnenes hverdag. Langtfra alle har så negative oplevelser, men alle mærker følgerne – fx, når besøg og kontakt til den fængslede skal indpasses i en normal børnehverdag, og når oplysningen om fængslingen skal håndteres i familien, i skolen og blandt venner. 

”Vores resultater viser, at fængslingen har stor betydning for børn og unges trivsel i hverdagen, og det peger på, at indsatser for denne børnegruppe ikke kun skal ligge i fængslets regi. Der er også andre aktører – fx skoler, forvaltninger og fritidstilbud – der skal have fokus på børnene”, siger forsker hos SFI Helene Oldrup, der har ledet projektet.

SFI har derfor også udarbejdet et anvendelsesorienteret temahæfte, som med udgangspunkt i undersøgelsens resultater sætter fokus på de væsentligste problemstillinger, når det kommer til børn af fængslede forældre. 

Du kan læse hele undersøgelsen og temahæftet på SFIs hjemmeside.