boernebuddies2

BørneBuddies skal hjælpe børn, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i familien

31.05.2016

Med støtte fra Egmont Fonden etablerer Metropol nu et korps af frivillige studerende, der skal støtte børn, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i familien. De frivillige studerende skal hjælpe børnene i hverdagen, fx med lektielæsning, en tur i biografen og andre aktiviteter, der hørte til familiens liv før sygdommen eller dødsfaldet. 

Når en familie rammes af alvorlig sygdom eller dødsfald, betyder det ofte, at der bliver mindre tid og overskud til det almindelige, trygge hverdagsliv. Krisen kan derfor ramme børnene dobbelt hårdt, dels pga. bekymringerne og dels fordi, de aktiviteter, der betyder meget for deres trivsel, bliver nedprioriteret. Børnene kan også føle sig kaldet til at påtage sig omsorgsopgaver i familien, der gør det svært for dem at følge med i skolen og deltage i de sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter. 

Det er baggrunden for Projekt BørneBuddies, der med en bevilling på 3,5 mio. kr. fra Egmont Fonden skal tilbyde akut hjælp til en gruppe udsatte - men ofte oversete - børn i en vanskelig situation. Kernen i projektet er et fire måneders forløb, hvor det enkelte barn tilbydes et ugentligt frirum sammen med en frivillig studerende fra Metropols uddannelser, en såkaldt BørneBuddy. 

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, siger: 

”BørneBuddies er et vigtigt tilbud til børn og unge, der oplever alvorlig sygdom og død i familien. De har brug for et frirum, der kan give dem en pause fra sygdom og sorg. BørneBuddies er samtidig en nytænkende indsats, som med det enkelte barn i centrum afprøver frivillighed på nye måder. Hvis indsatsen viser sig succesrig, håber vi på, at det kan spredes til en række andre professionsskoler og mange forskellige professionsuddannelser.” 

Lektiehjælp, en at følges med til svømning - eller bare en at snakke med
De frivillige studerende skal give børnene et pusterum og mulighed for at deltage i aktiviteter, de ellers ikke ville have mulighed for. Det kan fx foregå i barnets hjem og handle om aktiviteter som at spille spil, se film, lave mad, læse historier eller lave lektier. De frivillige kan også følge med børnene til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. 

Metropol etablerer desuden et særligt BørneBuddies-lokale, hvor man kan mødes med børn i samme situation og tale om udfordringerne eller blot se film, tegne og hygge sig. 

BørneBuddies er derfor et tilbud, der først og fremmest kommer børnene i møde på deres egne præmisser. Men indsatsen giver samtidig mulighed for, at forældrene i højere grad kan rette deres opmærksomhed mod de følelsesmæssige og praktiske forhold, der skal håndteres i et familieliv med alvorlig sygdom uden at få dårlig samvittighed i forhold til barnet. Det kan fx være muligheden for at drøfte alvorlige temaer og at sørge for sund aftensmad. 

Metropols uddannelser retter sig mod den offentlige sektor inden for sundhed, folkeskole og socialt arbejde. De studerende, der kan deltage som BørneBuddies, vil derfor komme fra uddannelser som fx sygepleje, ergoterapi, socialrådgiver og lærer. Alle BørneBuddies skal gennemføre et forberedelseskursus med henblik på at kunne agere etisk og juridisk forsvarligt i forhold til barn og familie. Kurset er extra-curriculært men vil blive tildelt ECTS-point. De studerende vil modtage et bevis for deltagelse i kurset, som de kan vedlægge deres eksamensbevis.

Forskningsbaseret evaluering
Projektet følges op af en forskningsbaseret evaluering af virkningen. Her skal undervisere på Metropol se på, hvordan børnene og forældrene oplever BørneBuddies-besøgene, og om der er behov for at udvikle konceptet. Evalueringen skal også give bud på, hvordan indsatsen kan udbredes over hele landet. 

Gitte Wind, initiativtager og docent på Metropol, siger: 

”Jeg er utroligt glad – både på børnenes og på Metropols vegne. Med BørneBuddies-projektet får vi nu mulighed for at yde en stærkt tiltrængt støtte til en sårbar gruppe børn, der ikke har været tilstrækkeligt i fokus hidtil. Bevillingen fra Egmont Fonden giver os samtidig mulighed for at anvende forskningsbaserede evalueringsmetoder til at følge op på projektet, så vi kan styrke vores viden om arbejdet med børn og anvende denne viden i vores uddannelser og brede den ud til praksis.” 

Praktiske oplysninger om projektet
BørneBuddies er et tilbud til børn i Storkøbenhavn i skolealderen (6-15 år), der oplever alvorlig sygdom og/eller død i hjemmet. De første BørneBuddy-forløb er planlagt til at starte medio 2017. Et BørneBuddy-forløb varer i fire måneder. Der etableres et sekretariat på Metropol, hvor både børn, voksne og fagpersoner (fx sundhedsplejersker og skolelærere) kan henvende sig, hvis man ønsker at få tilknyttet en BørneBuddy. 

Der vil blive knyttet 50 frivillige studerende til projektet, der satser på at tilbyde BørneBuddy-forløb til 150 børn pr. år frem mod projektets afslutning i december 2018.