idekatalog-web

Bedre rammer for højt begavede børn

28.11.2016

Nyt idékatalog skal bidrage til at sikre højt begavede børn bedre læring og trivsel

Der sidder i gennemsnit en højt begavet elev i hver eller hver anden klasse. De rummer et stort potentiale, men er samtidig i høj risiko for at underpræstere og mistrives.

Egmont Fonden har derfor taget initiativ til netværket for Højt Begavede børns trivsel og læring. Netværket har haft til formål at afdække, hvad der giver de højtbegavede børn livskvalitet og glæde, så de i højere grad, end det sker i dag, kan forløse deres potentiale, og at indsamle viden om og forslag til, hvordan læringsfællesskaber i og uden for skolen kan fremme de højt begavede børns læring og trivsel.

Netværket har indhentet viden fra eksperter og ressourcepersoner og arbejdet er nu udmundet i et bruttokatalog af idéer og indsatser.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, forklarer.

”De højt begavede børn er en gruppe, som generelt ikke lærer og trives så godt som de kunne. Vi håber, at idékataloget kan bidrage til, at vi som samfund får skabt de bedste rammer for de højt begavede børn – til gavn for den enkelte og for samfundet.”

Se hele idékataloget her.