-c3-a5rsberetningbillede

Årsberetning 2017: Ny almennyttig strategi

14.03.2018

I 2017 fik Egmont Fonden ny almennyttig strategi for 2017-21 med målsætningen om, at alle unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Fonden har i 2017 uddelt 96,1 mio. kr. til indsatser i Danmark og Norge med det formål. 

Egmont er en erhvervsdrivende fond, hvor en del af mediekoncernens overskud går til at støtte udsatte børn og unge samt filmtalenter, mens det resterende overskud geninvesteres i den videre udvikling af mediekoncernen.  

Med den nye almennyttige strategi for 2017-21 har Egmont Fonden sat sig som ambition, at alle unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det betyder, at Egmont Fonden vil bekæmpe den "moderne fattigdom", som består i, at 15 procent af børn i dag forlader grundskolen uden at kunne regne, skrive eller læse. Derfor arbejder vi målrettet på at understøtte udsatte børn og unges læring og livsduelighed, så de er i stand til at skabe sig et godt liv. 

Spot på anbragte børn og unge

"Os, der er anbragt"har været Egmont Fondens årstema i 2017, og anbragte børn og unge har derfor været omdrejningspunkt for fondens større kommunikationsaktiviteter. Med årstemaet ønsker Egmont Fonden at sætte fokus på, hvad der skal til for at styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed. Knap halvdelen består 9.klasses afgangseksamen, og seks år efter grundskolen har kun hver femte taget en ungdomsuddannelse mod næsten otte ud af ti ikke-anbragte. Det er et samfundsmæssigt svigt, som Egmont Fonden gerne vil bidrage til at rette op på. 

En af Egmont Fondens vigtigste investeringer i anbragte børn og unge er signaturprogrammet Lær for Livet, som fejrede femårsdag i 2017. Lær for Livet er en veletableret og anerkendt aktør, som har styrket tænkningen om, at trivsel og læring skal gå hånd i hånd. I 2017 er ca. 400 anbragte børn fra 41 kommuner indskrevet i programmet, som har tilknyttet 350 frivillige. 

Egmont Rapporten 2017 "Vi kan godt!" dokumenterede bl.a., at anbragte børn og unge har markant flere og længere perioder helt uden skolegang end andre børn. Hvilket understreger vigtigheden af at styrke anbragte børns læring og livsduelighed.

Børnene og de unge skal høres

Egmont Fonden afholdt i 2017 det første børnetopmøde, hvor 30 anbragte børn og unge kom med deres bud på, hvordan vi som samfund bedst kan støtte deres læring og livsduelighed. 

Et af kernebudskaberne fra børnetopmødet gik på, at vi som samfund skal tro på, at de unge kan og vil: "Tro på, at vi kan, og udfordr os. Mød os ikke kun med omsorg," lød børnenes opfordring til de voksne omkring dem.

Store satsninger i 2017

Egmont Fonden har i 2017 satset på en række større investeringer med henblik på at skabe varige forandringer på særlige områder.  

Et af indsatsområderne er de helt små, for den tidlige indsats er afgørende for små børns læring og livsduelighed senere i livet. Småbørnsalliancen, som Egmont Fonden startede sammen med Tænketanken DEA i 2016, resulterede i starten af 2018 i et småbørnsløfte, der er bredt tiltrådt af organisationer, virksomheder og myndigheder. Egmont Fonden har derfor øremærket 75 mio. kr. til de små børn og deres forældre i 2017 - 2019, hvilket svarer til mere end en tredjedel af fondens samlede bevillinger i perioden. 

Egmont Fonden har indgået et ambitiøst partnerskab med Red Barnet Ungdom, som driver 30 læringscaféer landet over. Med merbevillingen i 2017 på 18,5 mio. kr. skal læringscaféerne firdobles til 120 caféer over de næste 5 år, så op i mod 5.000 udsatte børn og unge kan få mere mod på skolelivet. 

Læs hele årsberetningen for 2017