Logo

RSS Print

Søg støtte

Egmont Fonden støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Har du en god idé inden for dette område, hører vi meget gerne fra dig.

Egmont Fonden anvender hvert år omkring 100 millioner kroner til almennyttige formål. Hvis du ønsker at søge støtte fra Egmont Fonden, skal du være forberedt på, at det kan være en længere proces.

Herunder kan du læse om de forskellige faser i ansøgningsprocessen, og hvad du skal være opmærksom på, når du ansøger Egmont Fonden.

Ud af de 1.000 forespørgsler, som hvert år sendes til Egmont Fonden, indstilles cirka 25 positivt til vores bestyrelse. Vi anbefaler derfor, at du læser vores almennyttige strategi for at sikre, at dit initiativ flugter med vores strategiske fokus, inden du søger støtte.

Egmont Fondens ansøgningsforløb

1. Selvtjek

Inden du sender en forespørgsel til Egmont Fonden, skal du tjekke, om dit initiativ ligger inden for Egmont Fondens strategiske fokus, da det er en forudsætning for at opnå støtte. 

Du kan finde fondens almennyttige strategi her og læse om vores aktuelle prioriteringer her. Det er også en god idé at se vores eksempler på initiativer, vi ikke støtter.
 

2. Forespørgsel

Hvis du vurderer, at dit initiativ flugter med Egmont Fondens almennyttige strategi, kan du sende os en forespørgsel via vores online ansøgningsskema. En forespørgsel er en kort beskrivelse af, hvad du ønsker at søge støtte til.

Din forespørgsel vil blive gennemgået og vurderet af flere medarbejdere i Egmont Fonden. Herefter vil du enten modtage et afslag eller blive anmodet om at sende os en egentlig ansøgning. Du vil som regel få svar på din forespørgsel inden for 1 til 3 uger. Du skal være opmærksom på, at vi ikke har ressourcer til at give en individuel begrundelse for afslag. Vi har begrænsede ressourcer til at tilbyde rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forespørgsler. Du er dog altid velkommen til at maile eller ringe med konkrete spørgsmål.

Du kan læse mere om, hvad en forespørgsel skal indeholde og finde et link til vores online formular her.

3. Ansøgning

Vi modtager kun ansøgninger, som vi har bedt om på baggrund af en forespørgsel. Når du er blevet opfordret til at ansøge om støtte, skal du per mail sende os din gennemarbejdede ansøgning. Herefter vurderer vi kvaliteten af ansøgningen og den strategiske relevant af det konkrete initiativ.

Vi modtager hvert år omkring 100 ansøgninger. Heraf får cirka halvdelen afslag, mens den anden halvdel går videre til en kvalificeringsfase, hvor vi er i nærmere dialog om ansøgningen. 

Du finder en skabelon til en ansøgning her.


4. Kvalificering

I denne del af ansøgningsforløbet er vi i tæt dialog om ansøgningen med henblik på at kvalificere initiativet, fx evalueringsdesign, forankringsstrategi, eventuelle samarbejdspartnere og/eller samspil med andre igangværende initiativer.

Denne del af ansøgningsforløbet er den mest krævende. Den vil oftest indebære flere reviderede udgaver af ansøgningen med uddybninger, præciseringer eller videreudvikling af initiativet. Vi vil i denne del af processen bestræbe os på at bidrage med sparring, viden og netværk i det omfang, det er relevant og muligt.

Vær opmærksom på at kvalificeringsprocessen kan tage op til flere måneder afhængig af behov og timing i forhold til bestyrelsesmøder. Så hvis du har en specifik dato for initiativets start, er det godt at være tidligt ude.


5. Indstilling

Hvis vi vurderer, at den endelige ansøgning har tilstrækkelig kvalitet og match med fondens strategiske fokus, udarbejder vi en indstilling til Egmont Fondens bestyrelse. Bestyrelsen mødes fire gange om året til bevillingsudvalgsmøder.


6. Bevilling

Hvis bestyrelsen godkender en bevilling til dit initiativ, vil du modtage et bevillingsbrev. I 2017 gav Egmont Fonden 38 bevillinger, og vi modtog cirka 80 ansøgninger.