Egmont Rapporten 2017

Anbragte børn og unge

Kun ca. hver anden ung anbragt afslutter i dag 9. klasse med et eksamensbevis i hånden.

Vores tilgang

Vi arbejder for, at alle anbragte børn og unge er i stand til tage en ungdomsuddannelse i 2030. Vi fokuser særligt på indsatser inden for tre områder:

  • Det bør være en bunden opgave – både for plejefamilier og fagprofessionelle på institutioner – at skabe et stimulerende læringsmiljø.
  • Skoleskift og skolepauser bør minimeres, og der bør sættes tidligere ind for at finde og hjælpe de børn, der kæmper med at følge med i skolen, så anbragte kan få et bedre skoleforløb.
  • Et kærligt skub kan ændre et anbragt barns livsbane. Vi bør forsøge at finde mere systematiske modeller for at sikre et kærligt skub – modeller, der kan skaleres og spredes.
Alt for mange uden uddannelse
En ekstra håndsrækning
De bærende relationer

Alt for mange uden uddannelse

47 % af alle anbragte elever består ikke folkeskolens afgangseksamen. Seks år efter grundskolen har kun 20 % af de anbragte gennemført en ungdomsuddannelse.

En ekstra håndsrækning

Anbragte børn kunne klare sig endnu bedre i skolen, hvis de fik den rette støtte.

De bærende relationer

Tætte relationer til voksne er afgørende for anbragte børns læring og livsduelighed.

Egmont Rapporten 2017

Egmont Rapporten 2017 sætter fokus på, hvordan man kan styrke anbragte børns læring og livsduelighed.

Gå til Egmont Rapporten 2017
Anbragte Børn og Unge

Det støtter vi

Vi støtter særligt indsatser, der har fokus på støtte i hjemmet, i skolen og på ungdomsuddannelser, samt inddragelse af anbragte børn og unge.

Gå til Sådan støtter vi

Lær For Livet

Lær for Livet

Vi har taget initiativ til Lær for Livet, som er et læringsprogram for anbragte børn med fokus på at styrke deres faglighed og øge deres lyst til læring. Vi har støttet Lær for Livet i 10 år.

Gå til Lær for Livet

De Anbragtes Vilkår

De Anbragtes Vilkår

De Anbragtes Vilkår er en organisation, der inddrager nuværende og tidligere anbragte og formidler deres perspektiver.

Gå til De Anbragtes Vilkår

Gå i dialog

Relevante materialer

Filtrer:
  • Alle