glade-b-c3-b8rn-web

Analysechef til Egmont Fondens arbejde med udsatte børn og unge

22.06.2017

Hjælp os med at vidensbasere vores arbejde med at finde løsninger på det væsentlige samfundsproblem, at cirka 15 pct. af de unge, der går ud af folkeskolen, mangler de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed i hele verden. Derudover har vi næsten 100 års erfaring med at løfte et samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi gennem fondens almennyttige indsats til gavn for udsatte børn og unge. Den indsats er vokset og er blevet professionaliseret gennem de senere år. Fonden uddeler således i dag ca. 100 mio. kr. og bidrager med viden og netværksskabelse i Danmark og Norge. Målet er at sikre, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Der er store ambitioner med fondens almennyttige arbejde. Det kræver et professionelt sekretariat og en ambitiøs analysechef med bred og dyb faglighed.

Opgaver

Som analysechef i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration skal du have lyst til at påtage dig et fagligt ansvar for at fortsætte det ambitiøse arbejde med at vidensbasere fondens indsats. Vi ønsker høj faglig kvalitet i vores investeringer og stor effekt af vores indsats. Det kræver et skarpt analytisk blik på vores investeringer. Desuden kræver det en stor forståelse for værdien af og muligheden for at inddrage børnene og de unges stemmer i vores arbejde.

Dine opgaver bliver at sikre stor faglig soliditet i vores indsatser – både de indsatser med analytisk indhold (fx evalueringer, dataindsamlinger, forskningsprojekter, effektmålinger og surveys), som gennemføres af andre med støtte fra fonden, og de analyseindsatser, som vi selv gennemfører i fonden. Du bliver derudover også tovholder for implementeringen af fondens almennyttige strategi, og du vil i den sammenhæng få ansvar for en række projektopgaver så som udarbejdelse af en datastrategi og implementering af et nyt it- og styringssystem.

Vi er optagede af at skabe en stærk læringskultur og kommunikere læringen fra vores indsats videre til omverdenen. Analysechefen er tovholder for denne indsats, hvor der skal tænkes nyt både mht. metode og data samt kommunikationskanaler.

Dine opgaver vil variere meget. Du vil på samme dag fx skulle rådgive en bevillingsmodtager om tilrettelæggelse af en survey, udarbejde udbudsmateriale til og mødes med en mulig leverandør på en evalueringsopgave samt forberede et bestyrelsesseminar med fokus på fondens datastrategi.

Du vil arbejde tæt sammen med resten af sekretariatet og fondens eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencer

Du har 5-10 års erfaring med samfundsvidenskabelig analyse. Dine erfaringer stammer fra konsulentvirksomheder, analysebureauer, forskningsmiljøer, tænketanke, ministerier, kommuner, NGOer eller uddannelsesinstitutioner. Vi leder ikke efter en metodespecialist. Vi er på udkig efter en analysechef, der kan se et vidensbehov og omsætte det til en værdifuld indsats for børnene og de unge.

Vi forventer, at du:

  • Har en samfundsvidenskabelig uddannelse med efterfølgende varieret arbejde med metodiske, analytiske og evalueringsopgaver både på det kvantitative og kvalitative område
  • Har et skarpt blik for at sikre kvalitet i leverancer også fra eksterne leverandører
  • Er en erfaren og effektiv projektleder, der kan lede og styre større selvstændige opgaver. Du tager ansvar for din opgaveløsning, men kan også opsøge støtte og sparring, når det er nødvendigt
  • Tænker strategisk og kan eksekvere bagefter. Du arbejder systematisk med mål og opfølgning, og du sætter stor pris på at have et godt overblik
  • Har gode kommunikationsevner og personlig gennemslagskraft samt integritet, så du på troværdig vis kan rådgive ledelse og samarbejdspartnere på analyseområdet
  • Er en teamplayer, der kan lide at arbejde sammen med andre, og som aktivt anvender sit netværk i opgaveløsningen

Du må gerne have børnefaglig viden eller viden fra uddannelses- eller socialområdet og derudover gerne erfaring med børn og unge som informanter.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter forhandling. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henriette Christiansen, direktør, på tlf. 2567 2370 eller mail hc@egmontfonden.dk. Du kan ikke sende din ansøgning direkte på mail, men skal benytte linket her på siden for at komme i betragtning. Vi glæder os til at høre fra dig snarest og senest den 7. august 2017.

I ansøgningen bedes du på 1 side vedlægge dit svar på følgende spørgsmål:

Egmont Fonden står over for at lave en ambitiøs datastrategi på det almennyttige område. Det betyder, at vi skal opstille KPIer og tilrettelægge dataindsamling, der muliggør KPI-opfølgning. Alt sammen med henblik på at understøtte formålet om, at alle unge er i stand til at tage en ungdomsuddannelse i 2030. Hvad bør fonden lægge vægt på i dette arbejde? Hvordan bør vi tilrettelægge arbejdet? Og hvem bør vi inddrage eller sparre med? Hvordan bør vi kommunikere datastrategien til omverdenen?

Vi glæder os til at høre fra dig.