Logo

RSS Print

Partnerskab

Egmont Fonden har indgået flere store partnerskaber. Få et overblik over dem her på siden.

I 2018 har Egmont Fonden indgået en partnerskabsaftale med Kronprinsparets Fond, hvormed Egmont Fonden vil blive en af fem hovedsamarbejdspartnere for Kronprinsparets Fond. Egmont Fondens bevilling vil i udgangspunktet primært være rettet mod to organisationer, Trivselsleder og Arbeidsinstituttet i Buskerud, da deres arbejdsform og fokus tydeligt ligger inden for Egmont fondens strategiske fokus. Egmont Fonden har bevilliget 1,7 millioner kroner til indsatsen.

I 2014 indgik Egmont Fonden og Børns Vilkår et partnerskab, der med mere rådgivning til forældre og fagfolk skal skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse. Partnerskabet foregik i perioden 2014-2018. Egmont Fonden har bevilliget 25 millioner kroner til projektet.

Du kan læse mere om partnerskabet her.

 

I 2014 indgik Egmont Fonden et partnerskab med Ungdommens Røde Kors, der gennem programmet Plads til Livet skal hjælpe sygdomsramte børn og unge og sikre større trivsel under og efter et sygdomsforløb. Partnerskabet foregik i perioden 2014-2017. Egmont Fonden har bevilliget 16 millioner kroner til programmet.

I 2017 indgik Egmont Fonden et partnerskab med Kronprinsparets Fond i Norge om at give endnu flere unge i Norge mulighed og forudsætninger for at leve gode og værdige liv. Indsatserne i Kronprinsparets Fond fokuserer på at bidrage til at forløse de unges potentiale. Partnerskabet skal bidrage til, at god metodik og gode idéer spredes på tværs af landegrænserne, og at flere bliver inspirerede til at gøre en indsats. Egmont Fonden har bevilliget cirka 4 millioner kroner til indsatserne.

Egmont Fonden har desuden indgået et partnerskab med fem organisationer: Røde Kors, Mødrehjælpen, Efterskoleforeningen, Børnehjælpsdagen og Norske Kvinners Sanitetsforening. I samarbejde med disse organisationer uddeler Egmont Fonden 'En Håndsrækning', som er direkte støtte til familier, børn og unge, som er økonomisk, socialt eller sundhedsmæssigt udsatte.