Logo

RSS Print

Filantropiske redskaber

I Egmont Fonden bruger vi forskellige filantropiske redskaber til at opnå vores mål om at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed så effektivt som muligt.

Donationer
Egmont Fonden giver støtte til indsatser, der har til formål at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Det kan eksempelvis være til udvikling af nye indsatser eller skalering og spredning af afprøvede indsatser. 
Du kan se en oversigt over, hvilke initiativer Egmont Fonden har støttet her

Spireprogram
Egmont Fondens spireprogram er for ildsjæle, personer eller organisationer, der har en konkret idé til på nye måder at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Spireprogrammet er et fleksibelt program, som er opdelt i forskellige faser. Programmet har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye koncepter. Som spire får du ud over økonomisk støtte også rådgivning, netværk og viden, som vi skræddersyr til netop dit behov. 
Læs mere om spireprogrammet, og hvordan du bliver spire her.

Partnerskaber
Egmont Fonden etablerer partnerskaber med udvalgte, kompetente organisationer for at udvikle langsigtede løsninger på komplekse problemstillinger for børn og unge. Det er ikke muligt at ansøge Egmont Fonden om partnerskab, men vi er altid åbne for at gå i dialog med nye potentielle partnere. 
Læs mere om vores partnerskaber her.  

En Håndsrækning
Egmont Fonden har siden 1920 ydet akuthjælp til udsatte familier. Siden 2013 er enkeltstøtten blevet uddelt via programmet En Håndsrækning, som er en direkte økonomiske støtte, som understøtter barnets læring og livsduelighed. Egmont Fonden uddeler ikke længere selv denne støtte, i stedet uddeles den via danske og norske organisationer.
Læs mere om En Håndsrækning her.

Signaturprogram
Egmont Fonden iværksætter også selv initiativer på områder, hvor vi vurderer, der er et særlig stort støttebehov hos børn og unge. Det har vi blandt andet gjort ved at starte programmet Lær for Livet, som over flere år vil sikre omsorgsfuld læring til 1000 anbragte børn. Lær for Livet er i dag selvejet.