Logo

RSS Print

Egmont Rapporten 2017 'Vi kan godt!'

Et stimulerende læringsmiljø, et bedre skoleforløb og et kærligt skub har afgørende betydning for anbragte børn og unge læring og livsduelighed. Det er konklusionen på Egmont Rapporten 2017.

Anbragte børn og unge har markant flere og længere skolepauser end deres jævnaldrende kammerater. 20 procent af de anbragte børn har i løbet af deres skolegang en periode, hvor de slet ikke er indskrevet i nogen skole, mens kun 4 procent af de ikke-anbragte har sådanne skolepauser. Og af de anbragte børn, som har skolepauser i grundskolen, har cirka 40 procent været uden skolegang i mere end to måneder.

Det viser en særkørsel, der er foretaget for Egmont Fonden af VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Analyse og Velfærd.

Egmont Rapporten 2017 sætter fokus på, hvad der skal til for, at anbragte børn og unge i samme grad som andre børn og unge får en uddannelse og dermed afsæt for et godt liv.

”Skolepauser er problematiske - både fagligt og socialt. Anbragte børn og unge mister et fællesskab, når de ikke går i skole - og de kommer bagud fagligt. Og når de starter i skole igen, skal de kæmpe med at falde til et nyt sted samtidig med, at de skal have lukket ofte store faglige huller. Derfor inviterer vi til et bredt samarbejde om, hvordan vi undgår skolepauserne. Vi anerkender, at det er vanskeligt, men det er nødvendigt for børnenes skyld”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Egmont Rapporten peger på tre forhold, der bør forbedres for at sikre, at alle anbragte unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

  • Et stimulerende læringsmiljø, hvor voksne hjælper børnene med at lære og udvikle sig og tror på deres potentiale.
  • Et bedre skoleforløb, hvor børnene får den nødvendige støtte fagligt og socialt og oplever færre skoleskift og –pauser.
  • Et kærligt skub, hvor børnene føler sig støttet og udfordret af voksne.

Direktør i Egmont Fonden, Henriette Christiansen, fortæller om Egmont Fondens årstema 2017, Anbragte børn og unge: